Expensify – smazání dat

Smazání dat.

Na písemnou žádost Klienta Václav Keil buď vymaže, nebo vrátí všechny Klientské osobní údaje Klientovi ve formě, kterou Klient přiměřeně požaduje, v přiměřené době po ukončení poskytování příslušných Služeb souvisejících se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud nebude uložení libovolných dat vyžadováno jakýmkoliv platným zákonem.