Podmínky služby expensify

Expensify je aplikace pro sledování domácích výdajů.

Službu poskytuje Václav Keil („Expensify“) prostřednictvím aplikace, která běží v prohlížeči na expensify-vk.surge.sh (dále jen „stránka“ a spolu s jakýmkoli souvisejícím softwarem, nástroji a službami poskytovanými v souvislosti s aplikací nebo stránkou „služba Expensify“ ). Následující smluvní podmínky spolu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Expensify (souhrnně „Podmínky služby“) řídí váš přístup a používání služby Expensify a veškerého obsahu stránek a představují závaznou právní dohodu mezi vámi a Expensify. Přečtěte si prosím pozorně tyto Podmínky služby, protože vám poskytují důležité informace. Mezi několik důležitých bodů těchto smluvních podmínek patří: Omezené ručení. Chápete, že neposkytujeme žádné záruky a naše závazky jsou omezené. Rozhodčí řízení a vzdání se hromadné žaloby. Souhlasíte s tím, že jakékoli spory budete řešit individuální arbitráží a vzdáváte se práva účastnit se jakéhokoli druhu hromadné žaloby. Komunikace o nových funkcích a produktech. Pokud nám poskytnete svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo (nebo aktivujete svůj účet pomocí uvedené e-mailové adresy), souhlasíte s tím, že od nás budete případně dostávat e-maily, chaty, hovory a textové zprávy s informacemi týkajícími se vašeho účtu, novými a stávající funkce, aktualizace a vylepšení produktů, novinky a události společnosti a odvětví, aktualizace komunity a komunikace, která vás spojí s ostatními členy a dobrovolníky. Modifikace. Berete na vědomí, že tyto podmínky služby nebo jakoukoli část služby Expensify můžeme kdykoli změnit. Vaše další používání služby Expensify představuje váš souhlas s jakýmikoli upravenými podmínkami služby. Přístupem nebo používáním služby Expensify jakýmkoli způsobem, včetně procházení webu, registrace účtu Expensify, stahování aplikace nebo jakýchkoli aktualizací aplikace, používání aplikace na vašem mobilním zařízení nebo uzavřením prohlášení o práci s Expensify (a „Prohlášení o práci“), dáváte najevo, že jste si přečetli, rozumíte a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud s těmito Podmínkami služby nesouhlasíte, nemáte žádné právo na přístup ke službě Expensify nebo obsahu stránek ani na jejich používání. Pokud souhlasíte s podmínkami služby a nesouhlasíte s žádnými podmínkami programu, nepoužívejte odpovídající program. Pokud přijmete nebo souhlasíte s těmito podmínkami služby jménem společnosti nebo jiné právnické osoby, prohlašujete a zaručujete, že máte oprávnění zavázat tuto společnost nebo jinou právnickou osobu těmito podmínkami služby, a v takovém případě „vy “ a „vaše“ se budou vztahovat na tuto společnost nebo jinou právnickou osobu.

1. Používání služby Expensify.

Kdo může využívat službu Expensify?

Přístupem nebo používáním služby Expensify prohlašujete a zaručujete, že: (i) jste plnoletí k uzavření závazné smlouvy, nebo pokud jste nezletilí, máte svolení rodičů používat službu Expensify a vaše rodič nebo opatrovník si přečetl a souhlasí s těmito podmínkami služby vaším jménem; (ii) všechny vámi poskytnuté registrační údaje jsou přesné, aktuální a úplné; (iii) budete udržovat přesnost a úplnost takových informací; a (iv) pokud přijímáte tyto Podmínky služby jménem společnosti nebo jiné právnické osoby jako Corporate Administrator (jak je definováno níže), máte oprávnění zavázat tuto společnost nebo právnickou osobu těmito Podmínkami služby. Tyto podmínky služby jsou neplatné tam, kde to zakazuje zákon, a právo na přístup ke službě Expensify je v takových jurisdikcích zrušeno. Pokud nesplňujete všechny tyto požadavky, nesmíte přistupovat ke službě Expensify ani ji používat.

Registrace individuálního účtu

Abyste měli přístup k určitým částem služby Expensify, musíte se zaregistrovat, vytvořit si účet („Účet“) a stát se Členem („Člen“). Při registraci u Expensify jako jednotlivec souhlasíte s tím, že: (a) poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o sobě, jak vás vyzve registrační formulář služby Expensify (takové informace jsou „Registrační údaje“) a (b) udržovat a neprodleně aktualizovat Registrační údaje, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, nebo máme důvod se domnívat, že takové informace jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, můžeme pozastavit nebo zrušit váš účet a odmítnout jakékoli a všechny současné nebo budoucí používání služby Expensify (nebo jakékoli její části).

Poplatky a platby

Služba je zdarma

Soukromí

Viz speciální stránka „Osobní údaje“

Obecné informace

Provozovatelem je Václav Keil.

Uživatel bere na vědomí, že veškeré služby poskytované na stránce jsou poskytovány bezplatně.

Vulgární či protizákonné komentáře od uživatelů budou smazány, jakmile budou nalezeny nebo nahlášeny jinými uživateli. Autor si vyhrazuje právo takovýto uživatelům zrušit účet či zablokovat příspěvky.

Autor si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

Stránka může obsahovat nesprávné nebo neúplné informace o produktech, které budou odstraněny, jakmile budou nalezeny nebo nahlášeny uživatelem.

Autor stránky nenese žádnou zodpovědnost za případnou nefunkčnost nebo nedostupnost stránky.