Služby

Jádrem nabídky služeb této mikrofirmy je vývoj a poskytování software.

K programování používáme moderní webové technologie, přestože jsem se kdysi naučili jak se vytváří aplikace na desktop, jak se staví relační databáze i jak se sdílí informace prostřednictvím síťového operačního systému. Zde je popsáno co je webová aplikace.

Windows, Linux ani open-source také nejsou zakázaná slova.

Zákazník je vždy pán, který má pravdu. Agilní metody činí vývoj efektivní.

Sdílení informací

Častým úkolem je publikovat informace a umožnit uživatelům software zabezpečené sdílení informací.

Data

Data jsou novým olejem v digitální ekonomice. Software zprostředkovává uživateli pohled na data a často umožňuje vytvářet nové záznamy, či je editovat a mazat.

Automatizace procesů

Uleví lidem od pracného ovládání starého software a dokáže převzít opakujícíse manuální činnosti.