Řešení pro elektronické zdravotnictní (eHealth)

„Digitální zdravotnictví a péče obnáší nástroje a služby, které využívají informačních a komunikačních technologií ke zlepšení prevence, diagnostiky, léčby a monitorování aspektů zdraví a životního stylu. Digitální zdravotnictví a péče jsou inovativní a mohou zlepšit přístup k péči i její kvalitu této péče, jakož i celkovou efektivitu zdravotnictví“ (zdroj: ec.europa.eu).

Uvádím příklady, kde je možné pomocí API propojit informační systém organizace a kde jsem vyvíjel softwarové řešení na zakázku.

E-neschopenka napojená na informační systém organizace

Ačkoliv dává Česká správa sociálního zabezpečení k dispozici webovou aplikaci eNeschopenka může být pravidelné používání v organizaci nepraktické a zdlouhavé oproti přímému propojení stávajícího software (informačního systému) u klienta. K realizaci takového napojení slouží koncové body API České správy sociálního zabezpečení.ČSSZ používá SOAP API.

aplikace eNeschopenka

E-recept propojený s informačním systémem

Informační systém eRecept je systém Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SúKL), který umožňuje lékařům a farmaceutům a dalším dotčeným subjektům pracovat s elektronickým receptem.

E-recept má vlastní webovou aplikace, ale pro pravidelnou a efektivní práci je vhodné mít vlastní software, který je propojen s informačním systémem eRecept prostřednictvím API eReceptu. Toto API v současné době používá také SOAP komunikaci doplněnou o elektronický podpis.

Obr. Architektura informačního systému eRecept (credit: epreskripce.cz)