ERP systém

ERP systém – hlavní výhody

ERP systém tvoří moduly - schémaEnterprise resource planning (ERP) je informační systém, který soustřeďuje informace ze všech oddělení firmy do jednoho místa, aby se zvýšila hospodárnost, výkonnost a zisk organizace.
Dříve než byly vymyšleny ERP systémy, každé oddělení bylo považováno za samostatnou jednotku. To znamenalo, že v každém oddělení se soustředili jen na na vlastní činnost a jakmile byla tato činnost dokončena, zajímali se o to co se poté stane. Toto vedlo k četným komplikacím a vyúsťovalo ve zmatek a nespokojenost zákazníků.
Místo toho, aby mělo každé oddělení svoji vlastní databázi informací, ERP soustřeďuje všechny tyto informace do jednoho místa. Toto napomáhá v rozhodovacím procesu každého oddělení a oddělení již nemusí dlouho čekat na odpověď od jiného oddělení ve firmě a mohou se rozhodovat rychleji. Mnoho věcí se tak zjednodušuje a zákazník je také spokojenější. Například když musí obchod zjišťovat zda již zákazník uhradil fakturu, tak zákazník nemusí dlouho čekat na lince, zatímco se obchod spojí s finančním oddělením a to prozkoumá stav pohledávky. Jinak je zákazník rozhořčen, že musí tak dlouho čekat. S ERP má obchodník přístup ke všem potřebným informacím a může tak okamžitě podat informaci zákazníkovi, který se na ni ptá. Obchod také může přistupovat k datům ze skladů, výroby a expedice a může rychle informovat klienta o stavu jeho objednávky.

Informační systém ERP je balík software, který může zahrnovat následující vlastnosti:

1. Integrovaný systém který funguje v reálném čase a nevyžaduje, aby se uživatel spoléhal na pravidelné dávkové aktualizace
2. Měl by mít databázi
3. Každý modul by měl mít stejný vzhled a ovládání tak, aby věci byly přehledné
4. Každé oddělení by mělo mít přístup do systému bez nutnosti přímé osobní asistence IT oddělení

Tento systém zajistí, že procesy ve společnosti budou fungovat hospodárně, a že se nebudou vyskytovat duplicitní záznamy a zbytečná data. Toto velmi pomůže managementu a sníží se jeho pracovní zátěž. Plánování ve firmě může být prováděno pomocí tohoto systému, jelikož systém již obsahuje všechny potřebné informace pro rozhodování.

ERP systém je třeba nakonfigurovat správným způsobem, aby efektivně fungoval. Jakmile bude nasazen, budete mít méně komplikací v komunikaci mezi odděleními a managementem.

Enterprise resource management – výhody

ERP systém přináší produktivitu pro teamERP zvládá funkčnosti jako jsou finanční zdroje, řízení materiálu a lidské zdroje, kteréžto jsou jak interního tak i externího charakteru. Umožňuje toky podnikových informací uvnitř organizace i komunikaci se zúčastněnými osobymi z venčí. ERP používá databázi a počítačovou síť. Unifikuje všechny role a funkce firmy do jednoho standardního a celofiremního systému.
Jelikož je systém plně integrovaný, může být uploadován na centrální server nebo dokonce rozdělen do více harvarových a softwarových komponent, káždá z kompoent se specifickými funkcemi. Tyto komponenty, které se mohou  nacházet v různých prostorech, komunikují navzájem prostřednictvím lokální počítačové sítě či WAN. Takto lze ušetřit, protože není nutné instalovat vždy celý systém na více místech.

Existuje nespočet komerčních aplikací ERP systému např.: výroba, řízení dodavatelského řetězce (SCM), řízení vztahů se zákazníky (CRM), kontrola docházky a přístupu, finanční funkce, personalistika, datové služby. Řízení work-flow, kontrola kvality, kontrola nákladů, výrobní proces a toky jsou příkladam výrobních funkcionalit pokrývaných systémem. Costing, time management a kontrola výdajů, výkonnost, activity management a řada dalších jsou funkcionality projektového řízení, které jsou monitorovány ERP systémem. Finanční funcionality jako vedení hlavní knihy, řízení hotovosti, hmotná aktiva, pohledávky a závazky jsou také spravovány pomocí tohoto systému.
Dokonce funčnosti jakými jsou změnové řízení, jakost, skladové hospodářství, obchod a marketing, kontakt se zákazníkem a podpora call centra jsou obsluhovány tímto systémem.

Trendy v ERP

ERP saas a soa cloudTrendy v oblasti ERP, o kterých se mluví jsou nejčastěji technologické.
SaaS (Software as a Service – software jako služba) a SOA (service-oriented architecture – architektura orientovaná na službu). Hovoří se o spojení s datovými a výpočetními cloudy. Ne každá firma si může dovolit vlastní systém a ne každá firma má kapacitu starat se o něj.
Propojení ERP s mobilní sítí má umožňovat rychle rozhodovat a mít informace vždy a všude k dispozici.
Pokročilé metody data-miningu přímo nad databází a případné obohacování dat o data ze sociálních sítí.
Tuzemští experti jsou často skeptičtí k praktické aplikaci těchto trendů. Mají informace, že klienti vesměs tyto nové vlastnosti nevyžadují. Argumentují často i faktem, že manažer na mobilním telefonu příliš relevantních údajů nezobrazí a práce na větším zařízení mu poskytuje daleko větší pohodlí i přehled o datech.

Menší firmy si uvědomují, že právě díky ERP jsou schopné fungovat efektivněji. Proto se očekává rozvoj ERP v menších firmách. Ty preferují specifická řešení a potřebují pravidelně hodnotit efektivitu svého systému. CRM zabudovaná do ERP a oborová řešení jsou velmi oblíbeny. V rámci tohoto trendu by se též mohly prosadit ERP systémy v kategorii open source.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *