E-commerce řešení

E-commerce řešení, www stránky, e-shop, informační systém propojený na e-shop

E-commerce či elektronická komerce je způsob využití internetu k realizaci obchodních transakcí (s vlastními organizačními jednotkami, s dodavateli, se zákazníky).

Prostřednictvím internetu lze prodávat jak fyzické zboží tak digitální služby a informace. U fyzických produktů jde především o spotřební zboží prodávané prostřednictvím e-shopů. U služeb a informací dochází k prodeji zpráv, publikací, učebních materiálů, multimediální zábava atd.

S pomocí našich řešení můžete snadno realizovat Vaše obchody:

doména web e-mail e-shop platební metody 

E-shop

Lze odlišovat různé kategorie řešení, která jsou nazývána e-shopem. Hranice nemusí být vždy přesně vymezená, ale rozličná řešení mohou být cílena pro různé klientské segmenty.

  • pro distributory a firmy s velkým obratem na internetu
  • pro malé a střední firmy jako doplněk ke stávajícím aktivitám
  • e-shop zdarma – slouží obvykle k získání klienta  a následně pro jeho převod na placenou verzi služby, zpravidla časově náročné pro klienta

Webová prezentace

 vyhledávače na webu

  • měla by být součáství Vašeho e-commerce řešení
  • funguje jako Vaše výkladní skříň
  • jenom správně navržený web dokáže prodávat Vaše výrobky či služby
  • webová prezentace zdarma – slouží obvykle k získání klienta  a následně pro jeho převod na placenou verzi služby, spotřebovává čas klienta

Informační systém

informační systém zaměřený na potřeby uživatele
moderní informační systém slouží uživatelům

Dle výsledků analýz známé poradenské společnosti Gartner musí ERP strategie více než dříve zohledňovat potřeby uživatelů, aby bylo dosaženo maximalizace výnosů z investice do ERP systému.

Informační systém (IS) lze chápat jako systém vzájemně propojených informací a procesů, které s těmito informacemi pracují. Přičemž pod pojmem procesy rozumíme funkce, které zpracovávají informace do systému vstupující a transformují je na informace ze systému vystupující. Zjednodušeně můžeme říci, že procesy jsou funkce zabezpečující sběr, přenos, uložení, zpracování a distribuci informací. Pod pojmem informace pak rozumíme data, která slouží zejména pro rozhodování a řízení v rozsáhlejším systému.

Do celkové funkce IS se také promítá nezanedbatelná položka okolí. Okolí informačního systému tvoří veškeré objekty, které změnou svých vlastností ovlivňují samotný systém, a také objekty, které naopak mění své vlastnosti v závislosti na systému.

Příkladem informačního systému může být kartotéka, telefonní seznam, kniha došlé pošty nebo účetnictví. Systém nemusí být nutně automatizovaný pomocí počítačů a může být i v papírové podobě.

Proč by měl být informační systém propojen s e-shopem? Minimálně pro úsporu času a nákladů na provoz a údržbu a minimalizaci chyb způsobených obsluhou e-shopu.

Možné způsoby jak získat informační systém:

  • nákupem licencí
  • SaaS modelem – čili informační systém poskytovaný formou služby
  • informační systém zdarma – poskytován jen u systémů s chudší či nějak omezenou funkčností a nezahrnuje poradenství ani přizpůsobení potřebám firmy. Slouží obvykle k získání klienta  a následně pro jeho převod na placenou verzi služby

Co když je rozpočet na informační systém velmi malý? V takových případech lze navrhovat různé modely financování a stanovovat priority. Vite, že existují i další možnosti jak dosáhnout cíle vlastnit a efektivně využívat informační systém?