Vizualizace a analýza dat – 30 bezplatných nástrojů

V tabulce jsou vyznačeny stupně obtížnosti (1 uživatelé tabulek… 4 specialisté znalí kódování/GIS/síťové analýzy) Softwarové nástroje jsou rozčleněny do následujících kategorií: Analýza a grafy Tvorba tabulek, hledání, řazení Analýza CSV souboru Čištění dat Reformátování dat…