Dokáží big data zvýšit konkurenceschopnost firmy?

Big dataBig data umí zlepšit rozhodování a zvýšit konkurenceschopnost podle 60% respondentů průzkumu provedeného společností Cisco.

Avšak pouze u 28% vytváří strategické hodnoty z jejich dat, generovaných každý den smartphony, senzory, videokamerami, chytrými měřiči, připojenými zařízeními a dalšími tradičními zdroji.

Průzkum provedený u IT profesionálů napříč 18 zeměmi odhalil, že 90% respondentů v Číně a 825 v Indii věří, že big data mohou pomoci firmám a zemím zlepšit rozhodován a globální konkurenceschopnost.

86% IT manažerů v Číně a 83% v Indii jsou názoru, že Big data budou strategickou prioritou pro jejich společnosti v roce 2013 a v průběhu dalších 5 let.

38% uvedlo, že ačkoliv mají řešení na Big data, potřebují strategický plán, aby Big data využili.

Překážky pro řešení v Big datech

27% IT manažerů pokládá za hlavní překážku bezpečnost dat a risk management.

48% IT manažerů očekává zdvojnásobení zátěže jejich sítě během příštích dvou let.

78% respondentů v Číně a 76% v Indii uvedlo, že projekty na big data budou vyžadovat cloudový computing.

 

Více než polovina respondentů očekává, že strategie pro Big data zvýší jejich IT rozpočty v roce 2013 a 57% očekává, že Big data přinesou zvýšení rozpočtů v proběhu dalších 3 let.

 

Zdroj: PCadvisor

Důležité ERP trendy 2023
erp trends

Udržitelnost ve výrobě Ve výrobním podniku může například začínat výrobní proces demontáží produktu, který již naplnil svůj životní cyklus. ERP Celý článek