Prohlížení článků označených jako " metriky"

Jak můžeme měřit kvalitu produkce, která je outsourcovaná

12. 7. 2012   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

kvalita outsourcinguJay Sappidi předem upozorňuje, že používání metrik k monitorování, či jen jako nástroj k penalizaci výrobců je kontraproduktivní. Namísto toho doporučuje nahlížet na metriky jako na příležitost udělat vztah mezi výrobcem a klientem více transparentním, obsoustranně prospěšným a založeným na faktech.

Druhy strukturálních metrik, které je možno zakomponovat do SLA:

  • Ukazatele kvality – identifikovat vzorce, které mohou vést k potenciálním defektům, zařadit je do kategorií jako faktory zdraví (bezpečnost, výkon, robustnost, měnitelnost a přenositelnost), agregovat je a přiřadit určitou hodnotu ke každé kategorii. Vytvoříme-li zakladnu pro každý z faktorů zdraví, můžeme průběžně monitorovat celkové zdraví.
  • Specifická pravidla – jedná se o kritické faktory s nulovou tolerancí chyb, které by jinak předchozí kategorie dostatečně nezachytila
  • Produktivita – částka účtovaná za tisíce řádek kodu, nebo za funkční bod. Můžeme sledovat počet funkčních bodů, které byly změněny, přidány, či smazány v každém releasu.

Jak nastavit cíle pro metriky strukturální kvality?

Ideální je analyzovat aplikace minimálně po dva až tři releasy a použít průměrná skóre jako základnu.

Alternativní metodou je použití dat naměřených pro dané odvětví.

Zdroj: http://opensource.sys-con.com/node/2311823

11 způsobů jak zlepšit řízení dodavatelského řetězce (SCM, supply chain management)

21. 11. 2011   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

Experti na řízení dodavatelského řetězce se podělili o to jak udělat řízení SCM efektivnější.

Ať už hledáte tipy na softwarové řešení SCM, či jen radu jak zvýšit efektivnost dodavatelského řetězce, mohou vám pomoci následující rady od expertů na SCM.

Zbavte se tabulek (ala excel)

- pomalé a nespolehlivé tabulky při plánování nahraďte jiným řešením, které si můžete dovolit

Vyberte SCM, které je určeno pro váš obor

- vyberte klíčové aspekty a zhodnoťte co systémy umí

Zaveďte ukazatele

- na volatilních trzích je třeba správně a včas reagovat. Příklady ukazatelů : cash-to-cash cycle time, return on working capital, perfect order fulfillment, agility indicators

Řiďte informace

- spíše než „knowledge management“ podpořte sběr, identifikaci a snadný přístup k datům. Zaměřte se na relevantní informace a můžete rychle rozhodovat

Zapojte zaměstnance

- vytvořte ukazatele, které propojí u s výrobu s potřebami zákazníků a firemními cíli

Propojte prodej, provoz a finance

- propojte je jedním plánem a získáte optimální rovnováhu mezi poptávkou, výrobními kapacitami a  financováním¨

Zvažte spolupráci s méně dodavateli IT řešení

- experti doporučují 1 řešení, které vás podpoří ve všech oblastech businessu

Sledujte výkonnost každého partnera v řetězci

- sledejte dodavatele, vytvořte systém na měření, vylepšujte…

Implementujte mobilní technologie

- RFID, systém rozpoznání řeči, mobilní technologie vám pomohou nejen ve skladech

SCM nezačíná ve skladu (a ani nekončí v regálu obchodu)

- pamatujte na zákazníky, co oni chtějí či nechtějí

Počítejte také s výdaji na marketing

- při správném začlenění do plánu budete moci identifikovat zdařilé kampaně, kdo jsou optimální cíloví zákazníci, kanály a produkty pro danou kampaň; vše s vazbou na optimální procurement, požadavky výroby a distribuce, a to vše ve světle nákladů, kapacit, požadavků na servis

Zdroj: enterpriseappstoday.com