Jak můžeme měřit kvalitu produkce, která je outsourcovaná

kvalita outsourcinguJay Sappidi předem upozorňuje, že používání metrik k monitorování, či jen jako nástroj k penalizaci výrobců je kontraproduktivní. Namísto toho doporučuje nahlížet na metriky jako na příležitost udělat vztah mezi výrobcem a klientem více transparentním, obsoustranně prospěšným a založeným na faktech.

Druhy strukturálních metrik, které je možno zakomponovat do SLA:

  • Ukazatele kvality – identifikovat vzorce, které mohou vést k potenciálním defektům, zařadit je do kategorií jako faktory zdraví (bezpečnost, výkon, robustnost, měnitelnost a přenositelnost), agregovat je a přiřadit určitou hodnotu ke každé kategorii. Vytvoříme-li zakladnu pro každý z faktorů zdraví, můžeme průběžně monitorovat celkové zdraví.
  • Specifická pravidla – jedná se o kritické faktory s nulovou tolerancí chyb, které by jinak předchozí kategorie dostatečně nezachytila
  • Produktivita – částka účtovaná za tisíce řádek kodu, nebo za funkční bod. Můžeme sledovat počet funkčních bodů, které byly změněny, přidány, či smazány v každém releasu.

Jak nastavit cíle pro metriky strukturální kvality?

Ideální je analyzovat aplikace minimálně po dva až tři releasy a použít průměrná skóre jako základnu.

Alternativní metodou je použití dat naměřených pro dané odvětví.

Zdroj: http://opensource.sys-con.com/node/2311823

Nástroje pro sledování času
sledování času timesheet

Pokud potřebujeme sledovat čas, který strávíme na daném projektu pro konkrétního klientaje na čase opustit tabulky. Existuje spoustaužitečných nástrojů, aplikací, Celý článek