Velká data nejsou vždy klíčem

big dataVelká data (big data) jsou dnes často skloňována v souvislosti s řešením problémů. Jsou však velká data vždy tím nástrojem, který potřebujeme k jejich řešení?

Velká data slibují, že přemění terabajty, petabajty a exabajty (zettabajty a yottabajty přijdou) na užitečné výstupy. Slibují pohledy dovnitř, které mohou být použity k zefektivnění podnikání, přizpůsobění všeho od lékařství po reklamu potřebám jednotlivců, a použití instrumentů a automatizace na větších a složitějších systémech než dosud.

Nelze popřít, že větší objemy dat, se zvyšující se téměř okamžitou dostupností po vygenerování, budou hrát stale důležitější roli v množství aplikací.

Avšak jak se popularita velkých dat zvětšuje, je také třeba udržovat přislušnou skepsi. Ne vždy mohou data přispět k lepším výsledkům.

Na příklad existuje rozšířený předpoklad, že personifikovaná reklama je efektivnější. Nikdo ovšem předem s jistotou neřekne, která reklama bude mít úspěch.

Někdy jsou data jen datový šum. Opravdu. Nezáleží na tom kolik toho ukádáme, či jak důkladně je zpracováme.

Zdroj: http://news.cnet.com/8301-13556_3-57469731-61/data-isnt-always-the-answer/

Nová funkčnost Google vyhledávání – datasets
google dataset search úvodní stránka

Datasets je poháněná vyhledávacím strojem Dataset Search, speciálně navrženým pro datasety. Shromažďuje informace z různých oblastí včetně vědeckých, vládních a Celý článek