Předpovědi softwarových expertů 2024

Velká řada expertů skloňuje začleňování AI do různých oblastí podnikového software a přínosy využití v podnikovém IT.

Nejprve se však musíme zamyslet nad touto inteligencí a nad čímsi co se nazývá smysl pro omezení.

Budu citovat část textu, který byla publikován pod názvem Umělá inteligence a mír:

Inteligentní“ stroje mohou plnit zadané úkoly s rostoucí efektivitou, ale účel a smysl jejich činnosti bude i nadále určován nebo umožňován lidmi, kteří mají své vlastní hodnotové spektrum. Riziko spočívá v tom, že kritéria určitých rozhodnutí budou méně jasná, že odpovědnost za rozhodování bude skrytá a že se tvůrci mohou vyhýbat své povinnosti jednat pro dobro společnosti. Svým způsobem tomu napomáhá technokratický systém, který spojuje ekonomiku s technologií a upřednostňuje kritérium efektivnosti při tendenci ignorovat vše, co nesouvisí s jeho bezprostředními zájmy.

To by nás mělo přimět k zamyšlení nad aspektem, který je v dnešní technokratické a na výkon orientované mentalitě tak často přehlížen, ale který je rozhodující pro osobníspolečenský rozvoj, a sice „smysl pro omezení“.

Pokud se lidská bytost, která je z definice smrtelná, domnívá, že díky technologii překročí všechna omezení, riskuje, že v posedlosti touhou mít vše pod kontrolou ztratí kontrolu sama nad sebou; v touze po absolutní svobodě se dostane do spirály technologické diktatury. Uznání a přijetí vlastní omezenosti jako tvora je nezbytnou podmínkou pro to, aby člověk dosáhl plnosti, či spíše ji přijal jako dar. Naopak v ideologickém kontextu technokratického paradigmatu, oživovaného prométheovskou domněnkou soběstačnosti, by nerovnosti mohly až neúměrně narůstat a znalosti a bohatství by se mohlo hromadit v rukou několika málo lidí, což by znamenalo vážná rizika pro demokratické společnosti a pro mírové soužití.[1]

socha Prometheus, Louvre
Prometheus, Nicolas-Sébastien Adam, 1762 (Louvre)

Prométheus je postavou z řecké mytologie. Neměl žádnou úctu k bohům a vysmíval se Diovi.

Za krádež ohně bohům ho Zeus potrestal: Nechal Prométhea přikovat ke skále kde mu každý den dravec rval z těla játra. Ta mu pak do druhého dne dorůstala…

Donald Fischer (CEO Tidelift) a Luis Villa (GC Tidelift)

Open source přispěvatelé otrávení firemními zájmy využívajícími open source se začínají bránit. Po období, kdy principy, na nichž je založeno hnutí open source, ustoupily do pozadí, přispěvatelé open source znovu objeví kořeny open source v hnutí svobodného softwaru a začnou bojovat proti komerčně kontrolovaným projektům, které ohýbají a porušují principy open source při hledání zisků. Výsledkem bude ještě více frustrovaných správců, z nichž mnozí úplně ukončí údržbu open source projektů. Toto povede k většímu bezpečnostnímu riziku pro organizace.

Devavrat Shah (co-CEO a zakladatel, Ikigai Labs a MIT profesor AI)

Velké grafické modely (LGM) se stanou další generací AI v podniku. Dnes téměř každá organizace nějakým způsobem experimentuje s velkými jazykovými modely (LLM). LGM je pravděpodobnostní model, který používá graf k reprezentaci struktury podmíněné závislosti mezi sadou náhodných proměnných. LGM mají pravděpodobnostní povahu a jejich cílem je zachytit celou společnou distribuci mezi všemi zájmovými proměnnými. Jsou zvláště vhodné pro modelování tabulkových dat, jako jsou data nalezená v tabulkách nebo tabulkách. LGM jsou užitečné pro analýzu dat časových řad. LGM schopni předpovídat kritické obchodní trendy, jako jsou prodeje, úrovně zásob a výkon dodavatelského řetězce. Tyto poznatky pomáhají podnikům dělat lepší rozhodnutí.

Kaley Boggs (Data Practice Lead, Andela)

Příliv produktů generativní umělé inteligence (GenAI) podporuje gramotnost a zvyšování kvalifikace GenAI. Vydání produktů GenAI bude v roce 2024 raketově stoupat, což vytvoří potřebu organizací vytvořit strategii pro rozvoj gramotnosti, školení a zvyšování kvalifikace GenAI, aby byly nástroje efektivně využívány. Aby mohli jednotlivci a organizace využívat schopnosti umělé inteligence, budou muset porozumět funkčnosti a operacím nástrojů GenAI. GenAI je jen tak dobrá, jak dobrá je lidská inteligence, která ji řídí. Jakmile organizace přijmou nástroje, jednotlivci, kteří se zdokonalí v GenAI, budou velmi žádáni, aby pomohli demokratizovat a rozšířit používání nástrojů. GenAI může redukovat rutinní úkoly. Vysoce kvalifikovaní pracovníci budou přitahováni na místa, která používají GenAI, aby je osvobodila od takové práce.

Niamh O’Brien (Senior Manager Solution Architecture, Fivetran)

Chief Data Officers (CDO) budou muset být v roce 2024 nejprve specialisty na řízení změn a teprve potom specialisty na data. Pole snů; CDO se příliš často ocitli na poli sami se svými vlastními sny. Musíte přinést „datový sen“ do všech oblastí organizace, aby se kultura založená na datech stala realitou; generativní umělá inteligence je nejhmatatelnější a nejspolehlivější nádoba, jakou kdy CDO měli.“

Sandhya Sridharan(Head of Engineers’ Platform and Experience, JPMorgan Chase)

Rychlý vývoj centralizovaných platforem a integrace AI/ML v každé fázi životního cyklu vývoje softwaru – od nápadů a plánování až po řízení produkčního nasazení – způsobí revoluci v softwarovém inženýrství. Ty zefektivní a urychlí každý aspekt pracovního postupu inženýra – sníží kognitivní přetížení, umožní vytváření opakovaně použitelného kódu, zjednoduší vyhledávání kódu, zrychlí odstraňování problémů a dokonce generuje testovací kód – takže se mohou soustředit na kreativnější aspekty návrhu softwaru a přinášet řešení na trh rychleji. Tento nový vztah mezi platformou inženýrů a AI/ML připraví cestu pro éru vývoje softwaru, kde se inteligentní automatizace a lidská kreativita snoubí s cílem poskytovat zákazníkům a uživatelům po celém světě výjimečné produkty a služby v bezprecedentním měřítku.

Nima Negahban (CEO, Kinetica)

Angličtina nahradí SQL jako lingua-franca obchodních analytiků. Po úspěšném úsilí o vyřešení problémů s přesností, výkonem a bezpečností můžeme očekávat významné přijetí technologie language-to-SQL do hlavního proudu. Kromě toho se LLM pro language-to-SQL přesunou do databáze, aby chránily citlivá data při používání těchto LLM, což řeší jeden z primárních problémů souvisejících s ochranou dat a zabezpečením. Zrání technologie language-to-SQL otevře dveře širšímu publiku, demokratizuje přístup k datům a nástrojům pro správu databází a podpoří integraci zpracování přirozeného jazyka do každodenních úkolů souvisejících s daty.

Jason Beres (Sr. VP of Developer Tools, Infralogistics)

Nástroje low-code/no-code budou dominovat vývoji softwaru v roce 2024. Vzestup „citizen developerů“ prokázal, že jak se posouváme k budoucnosti bez kódu, lidé bez zkušeností s kódováním mění pracovní svět. Když technologické společnosti přijmou tyto nástroje, ušetří čas a peníze, než aby zaostávaly.

Guillaume Moigneu (VP Product, Growth and Monetization, Platform.sh)

Komplexní pozorovatelnost v každé vrstvě. Společnosti budou pokračovat v integraci řešení Application Performance Management (APM), aby dosáhly plné pozorovatelnosti a umožnily tak panoramatický pohled na stav a výkon jejich systémů. APM poskytne podrobnější analýzu, takže technické týmy budou schopny nejen detekovat, ale i předvídat systémové anomálie. To umožní preventivní opatření, která drasticky sníží prostoje a umožní vývojářům neustále dodávat kvalitnější verze.

Zdroje:

[1] https://slovo.proglas.cz/duchovni/papez-frantisek/poselstvi-papeze-frantiska-k-57-svetovemu-dni-miru-2024/

Sdtimes.com

Titulní obrázek: Microsoft Designer

Prometheus: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prometheus_Adam_Louvre_MR1745_edit_atoma.jpg

Webový software za 0 Kč
uzivatelka-software-zdarma

Bujení webových služeb zdarma Poslední dobou můžeme pozorovat bujení různých webových služeb, které pomáhají často převážně malým firmám řešit různé Celý článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *