Nástroje pro sledování času

sledování času timesheetPokud potřebujeme sledovat čas, který strávíme na daném projektu pro konkrétního klientaje na čase opustit tabulky. Existuje spoustaužitečných nástrojů, aplikací, které pomáhají sledovat čas na libovolném zařízení, počínaje notebookem a smartphonem konče.

Vybrané aplikace:

  • Basecamp
  • Toggl
  • Tick
  • OfficeTime
  • Cashboard
  • Harvest
  • On the Job
  • Sage HRMS
  • HoursTracker
  • FreshBooks

Většina jmenovaných aplikací zvládá reportování času, stráveného na konretním projektu, konkrétním člověkem, vypočítat výdělky. Některé navíc zvádají fakturaci klientům a přidávají vlastní specifické funkcionality. Ty nejlepší zvládnou i sledovat postup plnění projektů a spotřebu času vůči rozpočtu. 

Existují však i dokonalejší softwarové řešení ať již hostovaná či on-premise, která bývají často součástí či zaintegrovaná do komplexního informačního systému.

Zdroj: usnews.com

6 dashboardů pro řízení
dashboard ChartBeat

Dashboardy pomáhají dělat klíčová rozhodnutí tím, že soustřeďují data z různých podnikových aplikací a služeb a dávají je k dispozici Celý článek