11 způsobů jak zlepšit řízení dodavatelského řetězce (SCM, supply chain management)

Experti na řízení dodavatelského řetězce se podělili o to jak udělat řízení SCM efektivnější.

Ať už hledáte tipy na softwarové řešení SCM, či jen radu jak zvýšit efektivnost dodavatelského řetězce, mohou vám pomoci následující rady od expertů na SCM.

Zbavte se tabulek (ala excel)

– pomalé a nespolehlivé tabulky při plánování nahraďte jiným řešením, které si můžete dovolit

Vyberte SCM, které je určeno pro váš obor

– vyberte klíčové aspekty a zhodnoťte co systémy umí

Zaveďte ukazatele

– na volatilních trzích je třeba správně a včas reagovat. Příklady ukazatelů : cash-to-cash cycle time, return on working capital, perfect order fulfillment, agility indicators

Řiďte informace

– spíše než „knowledge management“ podpořte sběr, identifikaci a snadný přístup k datům. Zaměřte se na relevantní informace a můžete rychle rozhodovat

Zapojte zaměstnance

– vytvořte ukazatele, které propojí u s výrobu s potřebami zákazníků a firemními cíli

Propojte prodej, provoz a finance

– propojte je jedním plánem a získáte optimální rovnováhu mezi poptávkou, výrobními kapacitami a  financováním¨

Zvažte spolupráci s méně dodavateli IT řešení

– experti doporučují 1 řešení, které vás podpoří ve všech oblastech businessu

Sledujte výkonnost každého partnera v řetězci

– sledejte dodavatele, vytvořte systém na měření, vylepšujte…

Implementujte mobilní technologie

– RFID, systém rozpoznání řeči, mobilní technologie vám pomohou nejen ve skladech

SCM nezačíná ve skladu (a ani nekončí v regálu obchodu)

– pamatujte na zákazníky, co oni chtějí či nechtějí

Počítejte také s výdaji na marketing

– při správném začlenění do plánu budete moci identifikovat zdařilé kampaně, kdo jsou optimální cíloví zákazníci, kanály a produkty pro danou kampaň; vše s vazbou na optimální procurement, požadavky výroby a distribuce, a to vše ve světle nákladů, kapacit, požadavků na servis

Zdroj: enterpriseappstoday.com

Nástroje pro sledování času
sledování času timesheet

Pokud potřebujeme sledovat čas, který strávíme na daném projektu pro konkrétního klientaje na čase opustit tabulky. Existuje spoustaužitečných nástrojů, aplikací, Celý článek