Aplikace Infor ERP a CPM byly certifikovány dle standardu IFRS

infor logoAplikace Infor10 ERP Enterprise a Infor10 ERP Business mohou být konfigurovány dle zákonných požadavků na vedení výkaznictví v prostředí různých zemí, organizačních struktur a stávajících konfigurací podnikových systémů. Organizace mohou využívat tyto aplikace v rámci podniku jako své jediné ERP řešení nebo samostatně na různých úrovních v organizaci – podle místa, země, obchodní jednotky nebo firmy.

Infor oznámil, že společnost BDO Audit & Assurance certifikovala aplikace Infor10 ERP Enterprise (LN), Infor10 ERP Business (SyteLine) a Infor10 Corporate Performance Management (CPM) dle mezinárodních standardů v oblasti finančního reportingu (International Financial Reporting Standards, IFRS).

Zdroj: http://www.infor.com

Důležité ERP trendy 2023
erp trends

Udržitelnost ve výrobě Ve výrobním podniku může například začínat výrobní proces demontáží produktu, který již naplnil svůj životní cyklus. ERP Celý článek