Cloud možnost pro malé a střední podniky i za zhoršeného ekonomického klimatu

mrak s klicemSložité ekonomické klima jen zvyšuje požadavky malých a středních firem na řešení, která jsou snadno použitelná, lze je nasadit rychleji a vykazují více funkcí. Tyto společnosti totiž hledají možnosti, díky nimž by efektivně prošly tímto nejistým obdobím a zlepšily své výsledky.

Cloud eliminuje potřebu zákazníků kupovat, nasazovat a udržovat IT infrastrukturu nebo aplikační software. Bez ohledu na aplikaci dodavatel cloud computingu přebírá odpovědnost za celou infrastrukturu potřebnou pro chod řešení – servery, zálohování, software, operační systémy, databáze, aktualizace, migraci, napájení a chlazení, prostory atd. a s tím spojené i náklady na lidské zdroje, ať už interní nebo poskytnuté třetí stranou.

Cloud computing si postupně získává svoje místo na trhu jako alternativa k tradičním on-premise řešením, protože nabízí zákazníkům několik výhod. Model cloud computingu může pomoci firmám šetřit peníze a soustředit omezené zdroje na podnikání místo toho, aby jen reagovaly na potíže související s IT infrastrukturou. V modelu cloud computingu dodavatelé poskytují webový přístup k aplikacím jako službě, a to prostřednictvím cenového modelu předplatného.

Malé a střední společnosti mají ve srovnání s velkými organizacemi menší rozpočet a méně IT personálu. Malé firmy s 50 až 100 zaměstnanci mohou mít pouze jednoho pracovníka na plný úvazek.

Běžně to bývá IT zaměstnanec se všeobecným zaměřením, který má na starosti komplexní škálu IT zdrojů a uživatele. Ve středně velké společnosti (100 až 999 zaměstnanců) roste počet IT personálu, v průměru to bývá jeden IT pracovník na sto lidí. Komplexnost podnikání a IT ovšem často předčí růst IT zdrojů, zvlášť ve středně velkých firmách, které se musí vypořádat se složitým řízením několika lokalit, větším množstvím serverů, s rostoucím počtem desktopů a zařízení a mobilnějšími zaměstnanci.

Následkem toho pak IT zaměstnanci řeší denní potíže s dostupností aplikací, údržbou a podporou, což je zatěžuje natolik, že mají jen málo času na nasazování nových řešení či aktualizaci existujících aplikací.

Zdroj: businessworld.cz

Strategie na podnikové aplikace
dashboard

K dosažení plné digitální transformace podniku je nutné mít dobře promyšlenou strategii pro rozvoj aplikací. Dinesh Varadharajan (CPO, Kissflow) navrhuje Celý článek