Prohlížení článků označených jako " cloud"

Confidential computing u Google

20. 7. 2020   //   od keilv   //   Aktuality  // 

google cloud 3d

Google cloud představil 2 nové služby pro zabezpečení:

 • Confidential VM – beta
 • Assured Workload for Goverment – private beta v U. S. oblastech

Confidential Computing

Jedná se o přelomovou technologii, která šifruje používaná data zatímco jsou zpracovávána.

Confidential VM je prvním produktem v portfoliu Confidential Computing. Google již používá řádu technik k isolaci a sandboxingu jako součást cloudové infrastruktury.

Confidential VM toto posouvá na další úroveň tím, že nabízá šífrování paměti takže můžete dále isolovat vaše úlohy v cloudu. Confidential VM může pomoci všem zákazníkům k ochraně citlivých dat, ale u Google si myslí, že bude obzvláště zajímavý pro ty v regulovaných odvětvích.

K tomuto má Goggle open-source framework Asylo.

Assured Workload for Government

Assured Workload for Government vvtváří řízená prostředí ve kterých jsou automaticky vyžadována umístění dat v U. S. a řízení přístupu osob. Technologie má umožnit obsluhovat kritické workloady v cloudu bez ohrožení či narušení compliance.

Podle Nelly Porter má Confidential Computing mezi jinými benefity také umožnit organizacím navzájem spolupracovat bez ohrožení či narušení utajení datových sad. Tato spolupráce může vést k vývoji více transformačních technologií a nápadů – představte si, že budete schopni rychleji vytvořit vakciny a léčit nemoci jako výsledek této bezpečné spolupráce.

 

Zdroj: cloud.google.com, channelasia.tech

Tři designy multicloudové architektury

9. 7. 2020   //   od keilv   //   Aktuality  // 

multicloud

Multicloud je jedním z těch modelů deploymentu, který většina podniků již využívá, ale činí tak bez zamýšleného přesunu na multicloud. Multicloudová architektura náhodou.

Všímám si populárních designů kolem účelného využití multicloudu a jeho výhod. Tyto architektury jsou odvozeny od hodnot z využití multicloudu, nikoliv od výsledku náhodných rozhodnutí, která vyúsťují v multicloudy.

Zde jsou 3 populární multicloudové architektury a co byste měli o nich vědět:

Multicloudové architektury orientované na data

Multicloud typicky představuje, že data jsou napárována ke cloudovému providerovi kde běží aplikace. SQL server může být svázán s aplikacemi na Azure, MySQL může být spojena s AWS aplikacemi.

Toto není optimální, bereme-li v potaz, že veřejné cloudy se stanou ostrovy pokud jde o data a nebudou fungovat dobře s dalšími databázemi a aplikacemi, které existují na jiném veřejném cloudu v multicloudové architektuře.

Multicloud orientovaný na data znamená, že je zaměřen na jeden běžný zdroj dat sdílený mezi různými veřejnými cloudy. Máme jeden zdroj pravdy pro data v jádru, jakými jsou zákazníci a prodej.

Nástroje pro virtualizaci dat, nástroje pro integraci dat a nástroje na správu metadat jsou klíčem k úspěchu u deploymentů multicloudu orientovaného na data. V kostce spolu spojujeme heterogenní cloudy na datové úrovni.

Multicloudové architektury orientované na službu

Tyto jsou často také orientované na data, ale cílí na cloudové poskytovatele sdílející služby, včetně standardních služeb a microservices. Idea je, že služby postavené na jednom cloudu jsou dostupné pro opakované využití také na jiném veřejném cloudu.

Toto vyžaduje centralizované service/API governance, asi neexistující na žádném jednotlivém cloudu. V některých případech je to lepší na on-premise. V kostce spolu spojujeme cloudy na úrovni dat a služeb.

Procesně orientované architektury

Tyto jsou nejvyšším řádem multicloudu a typicky jsou také orientované na službu i na data. Spojujeme spolu aplikace a data skrze abstraktní procesy které se táhnou veřejnými cloudy.

Síla této architektury je v tom, že jste schopni vytvořit procesy, které jedou na vrchu aplikačních služeb a dat, jako meta aplikace schopné definování procesů na vyšší úrovni využívající existujícího chování a dat. Například můžete integrovat data ERP a služby ERP běžící na AWS se systémem na vkládání prodejních objednávek běžícím na Azure a systém prediktivní analytiky běžící na Google.

Ačkoliv tyto systémy pro správu procesů mohou běžet na jediném cloudu, jsou také dobrými kandidáty k provozu v on-premise, nebo u poskytovatelů managed služeb pokud je hostitel (hosting) neutrální.

Samozřejmě, že existuje řada dalších designů. Designy, které budeme využívat za tři roky mohou být velmi odlišné od dnešních designů a best practices.

 

Zdroj: infoworld.com
image credit: deviq.io

Amazon Honeycode – nový no-code app-builder pro mobilní a webové aplikace

1. 7. 2020   //   od keilv   //   Aktuality  // 

honeycode logoAmazon nedávno oznámil beta release Amazon Honeycode – služby, která má umožnit rychle tvořit aplikace bez psaní jakéhokoliv kódu.Podle webu honeycodecommunity.aws má Honeycode transformovat vaše data v tabulkách na interaktivní mobilní a webové „powerhouses“.

3 nejdůležitější věci o Amazon Honeycode

AWS Partner Network (APN) a Amazon Honeycode

Členové APN mohou užívat Honeycode interně k vylepšení jejich business procesu a potřeb produktivity.

„Honey“ představuje něco sladkého, chutného a známého, řekl Vaidyanathan (AWS director of product management for Amazon Honeycode). Spojením honey a code jsme chtěli takové jméno služby, které přesvědčí, že tvorba aplikací je nyní přístupnám firemním uživatelům a že to dokonce může být zábava.

Základy Amazon Honeycode

Honeycode je dostupný jako beta pouze v AWS US WEST cloud regionu. Zákazníci můžou vytvářet aplikace pro 20 uživatelů zdarma s omezením na 2500 řádek. Další placené plány jsou za 20 a 30 USD měsíčně (s limity 10 a 100 tisíc řádek) a oba obsahují 20 uživatelů v ceně.

Služba zahrnuje šablony pro běžné aplikace: Budget approval, Content tracker, Customer tracker, Demo Schedule, Event management, Field service agent, Inventory manager, Simple Survey, Simple to-do, Team task tracker, Timeoff reporting.

Aplikace má být možné si customizovat a využívat repertoáru zabudovaných, událostmi řízených akcí, které umí generovat e-mailové notifikace a měnit tabulky. Uživatelé mají také možnost importovat data (CSV formát) do čistého workbooku a použít interface tabulky k definování datového modelu a designu screenu aplikace s objekty jako jsou seznamy, tlačítka a vstupní pole.

Amazon Honeycode automatizuje tvorbu a propojování 3 vrstev funkčnosti, která se nachází ve firemních aplikacích: databáze, business logika a uživatelské rozhraní.

Honeycode má 2 API: GetScreenData a InvokeScreenAutomation. Tyto mají možnost pracovat s daty a interagovat s aplikacemi vytvořenými v Honeycode. GetScreenData je read-only API.

Velmi odlehčený nástroj

Amazon Honeycode cílí na neprofesionální vývojáře, kteří jsou koncovými uživateli v podnicích, podle Jasona Wonga (research vice president, Gartner).

„Nástroj je velmi odlehčený v tomto úvodním vydání a nebyl by substitutem pro zákaznická řešení, která by partneři vytvářeli s použitím AWS“, řekl Wong.

Časem by Honeycode mohl být používán partnery ke tvorbě no-code konfigurovatelných uživatelských rozhraní – např. formulář či aplikace k začlenění do částí větších složitých aplikací, které běží na AWS. „Partneři by také mohli tvořit a přispívat do šablon aplikací, pokud bude v budoucnu nabízeno marketplace, katalog na AWS“, uvedl. Gartner vidí marketplace platformy jako klíčový hybatel hodnoty pro low-code platformy, aby se vytvořilo přijetí kritickou masou.

Ve srovnání s Microsoft Power Apps a Gogle Cloud AppSheet je Honeycode velmi odlehčená funkčnost. Wong uvádí, že oba jmenované produkty jsou na trhu již mnoho let a hlavně jsou navázány na Office 365 či G Suite. AWS nemá takový SW pro kancelářskou produktivitu.

Zdroj: https://www.honeycode.aws/, crn.com

 

4 etapy cesty ke cloudu

15. 6. 2020   //   od keilv   //   Aktuality  // 

mrak clovek a stafle

Kde se nachází vaše organizace na cestě ke cloudu? Většina firem se posouvá ke cloudu s tím, že plánuje migraci na cloud či rozšíření přítomnosti na cloudu v několika příštích letech.

1. Objevení cloudu

V této etapě máte nejspíše data uložena uvnitř on-premise datových skladů a vyhodnocujete si přechod na cloud.

 2. Migrace dat na cloud

Podniky v této etapě investovali do cloudu, vybrali si poskytovatele cloudu a cloudový datový sklad ke správě dat. Nyní budete muse rozhodnout která data natáhnout do cloudu a jak to udělat hospodárně.

3. Zralost cloudových dat

Cloudová technologie je druhou přirozeností datových profesionálů v této etapě. Právě teď máte založeny solidní use case na datové analytiky, vylepšené analytiky a reporting pro část businessu.

4. Leader v cloudových datech

Společnosti v této etapě jsou dobře pozicovaní, aby dělali rozhodnutí řízená pomocí dat. Pravděpodobně tak již činí, používají data science a pokročilé analytiky. Můžou dokonce používat transformovaná data k tvorbě modelů strojního učení a umělé inteligence.

Zdroj: sdtimes.com

GAIA-X má nabídnout suverénní cloudové prostředí pro Evropu

9. 6. 2020   //   od keilv   //   Aktuality  // 

gaia-x logo

Německo a Francie oznámily společný projekt Gaia-X. Půjde o neziskovou organizaci sídlící v Belgii. Při startu organizace má být 22 evropských firem. Polovina bude z Německa (Deutsche Telekom, SAP, Siemens, Bosch, BMW a další) a polovina z Francie (OVH, Atos, Dassault Systémes, Scaleway, Orange a další). Tyto firmy a další entity maji společně vytvořit repositář již dostupných evropských cloudu a dávat ho k dispozici dalším zájemcům z Evropy. Podporu pak hlásí asi tři stovky evropských firem. Dvě zakládající země vyzývají ostatní z Evropy, aby se připojily.

Na formování myšlenky celého konceptu se ale podílely i americké cloudové firmy. Těm Evropa nechce zabránit ve spolupráci, ale mají dodržovat standardy, které si Gaia-X nastaví.

Němcům a Francouzům jde podle všeho nejspíše o bezpečí dat, uvedlo zive.cz. Gaia-X má standardizovat aplikační rozhraní (API) a to, jak přesně má být s daty nakládáno či kde mají být uložena (v Evropské unii).

architekture of gaia-x

Pohled na architekturu GAIA-X ukazuje hlavní prvky architektury a funkcí doprovázených sdruženými službami.

roadmap of gaia-x

Roadmap

Zdroj: data-infrastructure.eu,
zive.cz

Infor buduje integraci s Azure, protože zákazníci z retailu mají výhrady ohledně cloudu Amazonu

25. 4. 2020   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

infor azure aws cloudsO Inforu

Infor je třetím na globálním trhu podnikových aplikací, ale toto společnost nezastaví v pokusech posouvat se dopředu.

Zapojením se do AWS zaznamenává Infor růst 30-34% ročně a dosáhli 800M USD. Těsně integruje své aplikace s cloudovou infrastrukturou a používá AWS S3 pro podporu „Data Lake“ a reporting.

Jak to vidí Watters

Infor preferuje budování aplikací specifických pro odvětví, spíše nežli budování infrastruktury a databází pro své zákaníky, „Nechceme vertikálně integrovat kompletní stack, to není naše silná stránka“, řekl Watters (GM, Infor).

Navzdory úspěchu s AWS, Infor na AWS není fixován. Společnost nyní buduje podobnou integraci s Azure. Někteří zákazníci již provozují Infor Cloud suite na zakázkové adaptaci cloudové platformy Microsoftu a Infor očekává, že uvolní standardní komerční volbu pro Azure v blízké budoucnosti.

„Před 5 lety jsme zvolili pragmatický přístup k investici a řekli jsme ‚Zdvojnásobme se na AWS a zprovozněme vše na něm.‘ Nyní potřebujeme nabídnout alternativu. Někteří zákazníci jsou mírně vystrašení, když slyší ‚Amazon‘, protože společnost Amazon je tak mocná v online retailu, distribuci a velkoobchodu a oni nemusí chtít dávat data na AWS platformu.“

Infor má za cíl uvolnit předpřipravený produkt, který bude využívat výhod všech podpůrných technologií Azure, včetně BlobStorage, out-of-the-box, řekl Watters.

Jak změny vnímá Stratis

Alexandros Stratis (research manager IDC a šéf její skupiny enterprise software) řekl, že zákazníkům by se líbila možnost přesunu podnikových aplikací na cloud „jejich způsobem“ a jít do Azure.

Ačkoliv Infor neposkytuje in-memory aplikační databázi způsobem jako u WorkDay a SAP S/4 Hana, toto není nezbytně nevýhodou pro společnost, uvedl Stratis.

„Jednou z věcí, kterou se pokoušeli udělat je začlenit inteligenci do jejich aplikací s technlogií jako je Coleman AI. Celkově bychom je neměli v tomto ohledu posuzovat či porovnávat se SAP a WarkDay.“

Ti, kteří mají dostatečně dlouhou paměť budou vědět, že Infor byl zrozen z popela Baanu, kdysi leadera ve výrobním ERP. Ale nyní si vytváří vlastní reputaci, podle Stratise.

„Protože měli mnoho zastaralého a lidé si je spojovali s různými brandy, Infor trošku trpěl na potíže s viditelností. Když se ale podíváte na množství inovací, které se snaží začlenit, důraz na uživatelskou zkušenost a množství rozšíření, které se snaží vytvořit ke cloudu, myslím že mají pozitivní budoucnost.“

Zdroj: www.theregister.co.uk

HPE Containter Platform všeobecně dostupná

12. 3. 2020   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

hewlett packard enterprise kubernetes logos

HPE (Hewlett Packard Enterprise) v pondělí oficiálně oznámil, že je jeho HPE Container Platform všeobecně dostupná.

 

HPE Container Platform je containerová platforma navržená tak, aby umožňovala deployment jak nativních cloudových aplikací tak I monolitických aplikací s persistentím úložištěm dat s využitím čístého open-source Kubernetes.

 

Přístup HPE je zaostřen na flexibilitu, protože zákaznící vyžadují volbu mezi modely deploymentu.

Současně HPE Container Platform nabízí nový přístup, který přináší agilitu, zrychlení deplymentu aplikací poháněných Kubernetesem, enterprise-grate security a škálovatelnost.

 

“Provozování kontejnerů na VM je jako tažení Ferrari za koněm a buginou – je potřeba nový přístup”.

 

HPE Container platform je unifikované řešení založené na ověřených inovací od společností BlueData a MapR (obě akvizicí společností HPE). Umí deployment a management mnoha Kubernetesovských clusteru škálovatelně v zabezpečeném multi-tenant prostředí. Dále poskytuje volnost pokud jde o deployment kontejnerizovaných aplikací na libovolno infrastukturu (VM, bare-metal) a v libovolném umístění (data centrum, cloud či edge).

 

Zdroj: hpe.com

 

3 předpovědi na vývoj software v roce 2020

24. 2. 2020   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

mrak s klicem

Svět vývoje software přinese velké změny v roce 2020. Chris Mines (ředitel výzkumu Forresteru) nabízí 3 předpovědi pro vývoj software.

 

U Forresteru předpovídáme, že service mesh, Kubernetes, AI aplikace a low-code produkty budou pokračovat v růstu co se týče přijetí v podnicích.

 

1. Jedna třetina vývojářů bude pracovat vně centrálního IT

 

V roce 2019 24% vývojářů pracujících na interních softwarových technologiích uvedlo, že reportují na business unit mimo CIO či IT oddělení. S narůstajícím využíváním low-code nástrojů, Forrester předpovídá že tento podíl dosáhne jedné třetiny do konce roku 2020.

 

2. Leadeři vývoje aplikací a dodání (AD&D) vyberou jednoho z 5 velkých cloudových poskytovatelů

 

Vývojové týmy v podnicích budou konsolidovat vyběr cloudové platformy se šířením přijetí Kubernetes.

 

Vybírat si budou jednu z pětky velkých cloudových firem – Amazon, Google, IBM (plus Red Hat), Microsoft a Vmware (plus Pivotal) – pro jejich složité platformy kubernetesovské generace, zatímco Alibaba, Oracle, Salesforce a SAP bojují o to, aby získali trakci v nativním cloudovém vývoji.

 

3. Většina vývojářů zapojí low-code produkty

Podle studie Forresteru v roce 2019 37% vývojářů používalo, či plánovalo použít low-code produkty. Do poloviny roku 2020 Forrester předpovídá, že toto číslo naroste na více než polovinu vývojářů, částečně díky obnovenému tlaku Microsoftu na jeho produkty PowerApps, Flow, Power BI a Power Platform.

Produkty Microsoftu mají sloužit jako katalyzátor dalšího růstu a konsolidace na trhu low-code.

 

Zdroj: www.siliconrepublic.com

Microsoft přidá business intelligence do Office 365

8. 7. 2013   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

Business intelligence Office 365 Power BIMicrosoft má přidat sadu nástrojů pro business intelligence do služby Office 365.

Rozšíření se jmenuje Power BI a má nabídnout uživatelům samoobslužné BI.

Power BI přinese nový query engin v přirozeném jazyce. Uživatel bude moci napsat dotaz v přirozeném jazyce a Power BI vytvoří graf a ukáže data.

Microsoft zatím neposkytl datum, ke kterému bude služba všeobecně dostupná a poskytne o této službě více detailů na partnerské konferenci, konané tento týden v Houstonu.

Více informací na blogu office.com.

Windows Azure posiluje pozici

25. 6. 2013   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

Oracle runs on Windows AzureWindows Azure posiluje pozici a dotahuje na AWS (Amazon Web Services).

Microsoft uzavřel partnerství s Oraclem, nyní umožňuje Microsoft provoz software od Oraclu na infrastruktuře Microsoft Hyper-V a Windows Azure.

James Staten (principal analyst, Forrester) o partnerství napsal: „…posiluje pozici Hyper-V vůči VMware vSphere…“

ERP od Microsoftu je dostupné na Windows Azure cloudu

19. 6. 2013   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

MS-Dynamics logoDva ze čtyř ERP produktů Microsoftu jsou nyní dostupné na veřejném cloudu Windows Azure.

Jedná se o Dynamics NAV 2013 and Dynamics GP 2013. Oba systémy neprodává Microsoft sám, ale prostřednictvím partnerů.

Koncoví uživatelé mohou k systémům přistupovat prostřednictvím webového prohlížeče, desktopového klienta či mobilního zařízení.

Zdroj: zdnet

Může Red Hat pomoci OpenStacku stejně jako pomohl Linuxu?

18. 6. 2013   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

Red Hat logoRed Hat vydělal první miliardu na zkomercializování Linuxu. Nyní doufá, že vydělá dokonce více tím, že udělá totéž pro OpenStack.

Manažeři Red Hatu říkají, že OpenStack je open sourcová cloudová platforma stejně jako Linux. Kód potřebuje pouze být „vmasírován“ do komerčně podpořeného balíku, dříve než jej budou podniky opravdu používat.

To, že Red Hat úspěšně komercializoval Lunux však nezaručuje, že jejich úsílí s OpenStackem dopadne stejně.

U Red Hatu si slibují, že integrování OpenStacku do Red Hat Enterprise Linuxu posune firmu v další dekádě růstu.

Red Hat dodává OpenStack ve 2 variantách:

 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) OpenStack Platform – zaměřené pro poskytovatele služeb a velké podniky
 • Red Hat Cloud Infrastructure (CI) – kompletní balík pro nasazení privátní cloudové infrastruktury (IaaS) založené na OpenStacku

Jelikož nasazení OpenStacku je mnohem složitější oproti OS od Red Hatu, tak Red Hat uzavřel partnerství s Mirantisem (významní konzultanti na OpenStack). Mirantis dále má řadu nástrojů pro nasazení cloudů na OpenStacku.

Otázkou zůstává jek velký bude trh v oblasti privátních cloudů a jaký podíl bude mít OpenStack.

 

Box odměňuje vývojáře aplikací pro cloud

8. 6. 2013   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

Box začne odměňovat developery, kteří vytvoří aplikace pro cloudovou platformu Boxu.

Včera Box oznámil nový program s názvem $rev. Odměna bude odvozená od využívání aplikace. Box účtuje uživatelům metodou per seat a o tuto odvěnu se s vývojáři podělí.

Program $rev funguje následovně:

 • Integrujete vaši aplikaci pomocí Box API, Box uvolnil nové SDK pro iOS a Android.
 • Vstoupíte s vaší aplikací do programu $rev
 • Box bude monitorovat, sledovat a reportovat využití aplikace
 • Na základě používání vaší aplikace vám Box zašle 1x za čtvrtletí šek

Nyní se program nachází uzavřené beta fázi, mezi partnery však již mají patřit někteří významní hráči z oblasti podnikového software.

 

box $rev pro vývojáře aplikací

Zdroj: developers.box.com

Nová platforma SAP Consumer Insight 365

27. 5. 2013   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

cloud computingSAP představil tento týden ve Vegas novou platformu nazvanou SAP Consumer Insight 365. Jedná se o cloudovou mobilní službu, která má umožnit značkám, market researcherům, mediálním společnostem a podnikům získat informace a analýzy o spotřebitelích.
Firmy mohou využít tato data k posílení vztahů se spotřebiteli a k poskytnutí více zacílených a kontextuálních marketingových zpráv.

SAP uzavřel partnerství s provozovateli bezdrátových sítí po celém světě a nalil data do své databáze HANA, kde ponechá anonymní data k využití podnikovým klientům.
Bezdrátoví operátoři sbírali data od klientů roky, většina dat se zaarchivovala a typicky zůstala nevyužita. SAP má mít dohody s operátory o sdílení výnosů.

SAP Consumer Insight 365 je nabízen na bázi předplatného. Firma může díky platformě například zjistit typický věk návštěvníků vůči poloze obchodu, či ve který čas se muži z cílové věkové skupině nachází s nejvyšší pravděpodobností v určité lokalitě.

Firmy mohou použít data k plánování reklamních kampaní, vývoji produktů, nebo aby lépe porozuměly jejich spotřebitelům.

SAP přejmenoval Visual Intelligence

24. 5. 2013   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

mrak s klicemNové jméno pro produkt Visual Intelligence je Lumira.
Změna jména má zvýraznit, že se jedná o širší řešení, které má zahrnovat Lumira Cloud (nyní beta, dostupnost plánována na letošní léto).

Lumira cloud má umožnit analytikům publikovat a sdílet jejich objevy s dalšími uživateli cloudu, podobně jako uživatelé Dropboxu sdílí soubory a organizují pracovní skupiny.

Zdroj: Informationweek

Google Disk přidává scanování dokumentů

23. 5. 2013   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

Google disk logoCloudová služba Google Disk prošla faceliftem pro uživatele Androidů a nyní dokáže konvertovat fotografii na textový dokument.

Google Drive využívá OCR technologii a ukládá ve formátu PDF.

Uživatelské rozhraní má být čistší a má podobu jednoduchých karet.

Mezi další vylepšení u Google Drivu patří rozšíření možností aplikace pro trabulky (úpravy typů fontů a velikostí, změna velikosti sloupců, třídění dat, změna barev a zarovnání).

Cloud Print byl přidán na Google Drive, čili mobilní uživatelé mohou tisknout prostřednictví tiskárny, která je „Cloud Ready“.¨

Zdroj: Computerworld

SAP má HANA Enterprise Cloud service

7. 5. 2013   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

sap hanaSlužba SAP HANA Enterprise Cloud bude nabízena SAPem na jeho vlastních datacentrech. Hostingoví partneři budou také schopni provozovat tuto službu.

Ze začátku byla HANA zacílena na analytickou zátěž, ale byla také portována na transakční aplikace jako je software Business Suite ERP.

Nová služba nemá být cloudem na všeobecné použití, nýbrž má být zaměřena na kritické aplikace.
SAP již také nabízí omezenou verzi HANA na AWS, která je určena zejména pro vývoj a testování.

Zákazníci HANA Enterprise Cloudu musí nejprve získat licence HANA a aplikace jako jsou Business Suite a Business Warehouse. Dále zákazníci budou potřebovat konzultační služby, aby se dozvědeli, které aplikace bude nejvýhodnější nasadit na HANA cloudu. Nasledně SAP pomůže s migrací na HANA cloud.

Zdroj: PCadvisor

Novou platformu na cloudu chystá Infor

22. 4. 2013   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

Sky Vault je kódové označení projektu, na kterém se nyní pracuje v Inforu. Jedná se o cloudový datový sklad a analytiky založené na technologiích ION a Business Vault v kombinace se službou Redshift od Amazonu.

Business Vault používá XML dokumenty k uchování transakčních dat z Inforovských i neinforovských aplikací.

Infor chystá uvolnění Sky Vaultu v druhé polovině tohoto roku.

Redshift, který mimo jiné pohání databázová technologie od ParAccelu má pomoci Inforu k atraktivní cenové hladině. Infor zatím neoznámil, že má plány na podobnou službu na platvormě Microsoft Azure.

Infor Sky Vault with Amazon

Zdroj: IDG

Bude Google Cloud konkurencí k AWS?

18. 4. 2013   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

cloudTento měsíc Google zpřístupnil svoji infrasktrukturu jako službu (IaaS) všem potenciálním zákazníkům.

Služba se jmenuje Google Compute Engine (GCE) a umožňuje uživatelům práci s virtuálními stroji a poskytuje tak hardwarové zdroje účtované podle využitých hodin.

Vedle GCE má Google také platformu Google App Engine (PaaS), která umožňuje tvorbu aplikací.

V současnosti je služba zaměřená na migrování existujících business aplikací na cloud. Služba má být místem kde jsou hostovány a vyvíjeny aplikace stavěné na zelené louce.

Dlouhodobým cílem má být dle Golfarba (cloud platform marketing, Google) předložení harware a platformy, kterou Google používá pro své vlastní služby, a její následný prodej formou služby zákazníkům.

Zdroj: cio.com

Cloudová společnost SoftLayer na prodej za 2 mld.

15. 3. 2013   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

SoftLayer logoSoftLayer je cloudová firma a poskytovatel webhostingu, který má kolem 25 tisíc zákazníků (většinou malých a středně velkých).  Majoritu ve firmě drží GI Partners. O firmu se prý uchází několik zájemců včetně IBM a EMC a hodnota transakce může činit více než 2 miliardy dolarů.

Jední z velkých zákazníků SoftLayeru je Citrix. Citrix konkuruje s VMWare (majoritu v VMware vlastní EMC).
IBM se nedávno stal šampiónem v OpenStacku, zatímco Citrix preferuje technologii nazvanou CloudStack. SoftLayer používá jak OpenStack, tak i CloudStack.

Ten, kdo bude ovládat SoftLayer by se mohl dostat do zajímavé pozice…

Zdroj: businessinsider.com

Oracle kupuje firmu Nimbula

13. 3. 2013   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

Oracle buys NimbulaOracle kupuje Nimbulu, poskytovatele software pro management infrastruktury privátního cloudu.

Nimbulu založil team, který vyvíjel službu Amazon EC2. Hlavním produktem firmy je Nimbula Director 2.0.

Klienti využívají Nimbulu pro:

 • Vývoj software a testování
 • SaaS hosting
 • HPC, dávkové zpracování a analytiky a elastický Hadoop
 • Privátní/hybridní cloud pro všeobecného účely
 • Stavbu veřených cloudu a poskytování služeb IaaS, podobných Amazonu EC2

Nimbula architektura software

 

Transakce má být uzavřena v první polovině roku 2013 a detaily nebyly zveřejněny.

Zdroj: Nimbula.com

 

Amazon snížil ceny EC2

8. 3. 2013   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

amazon web services cloud logoAmazon Web Services (AWS) opět snížili ceny u služeb Elastic Cloud Compute (EC2).
Pro vyhrazené Linuxové instance se snižují až o 27%.

Snížení cen jsou nevyšší u „high-memory“ instancí (17-68GiB paměti, 2-8 virt. jader), což pomůže např. klientům, kteří potřebují provozovat in-memory databáze.

Business model Amazonu při snižování cen vychází z filosofie zaměřeníse na širokou uživatelskou základnu namísto uplatnění vysokých marží.
WMware pravděpodobně neuvítá toto další snížení cen. Již v minulém týdnu manažeří ukázali, že jim dělá starosti konkurenční hrozba od Amazon cloudu. V souvislosti s možností zákazníků rozběhnout si virtuální stroje v datacentrech Amazonu má VMware obavy, že bude méně lidí kupovat jejich virtualizační nástroje.

Carl Eschenbach (WMware COO) řekl, „…dívám se na VMware a pověst značky, kterou máme v oblasti enterprise, a shledávám že je skutečně těžko uvěřitelné, že společně nemůžeme porazit společnost, která prodává knihy“.

Zdroj: datamation.com

IBM cloudové služby a software nyní jako open source

5. 3. 2013   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

ibm logoDnes vyšlo oznámení od IBM, že všechny cloudové služby a software budou vycházet z architektury otevřeného cloudu. Tento krok má zajistit, že inovace v cloud computingu se neuzavřou v proprietárních ostrovech nezajištěných a obtížně spravovatelných nabídek.

Prvním krok, který byl dnes oznámen je nová nabídka privátního cloudu založeného na OpenStacku.

Robert LeBlanc (senior VP of software, IBM) řekl: „Historie ukázala, že standardy open source jsou obrovsky přínosné pro koncové zákazníky a jsou hlavním katalyzátorem pro inovace“.

Dalšími softwarovými produkty, které IBM plánuje letost uvolnit jsou IBM SmartCloud Orchestrator a SmartCloud Monitoring Application Insight.

Zdroj: phys.org

3 temná tajemství cloud computingu

14. 2. 2013   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

cloud temna tajemstvi mrak s bleskemKaždý používá cloud, avšak mnoho společností muselo poznat tato tajemství na vlastní kůži.

Cloud computing slibuje, že se zákazník nemusí starat o koupi dalších serverů, zálohování či upgrady software. Toto je pravda, a tak existují společnosti bez jediného serveru.

O koupi cloudových aplikací či služeb příliš často rozhodují lidé, kteří by neměli koupi uskutečnovat. Dle předpovědi Gartneru do roku 2017 CMO utratí více za techniku a technologie než CIO.

S cloudem řídí IT uživatele a IT se jeví jako nepotřebné. Kdo však zodpovídá za to nejdůležitější – data? Pokud se data stanou nesmyslnými, pak to může stát společnost velmi mnoho.

Zde jsou 3 lekce, které dostala řada společností s cloudem:

Cloud nikdy nezapomíná

Pokud smažete nějaká data, přestanou být viditelná, ale někde stále uložena zůstávají. V případě nějakého vyšetřování najatý expert snadno získá data zpět, ačkoliv jste si mysleli, že byla smazána.

Data v cloudu vyžadují správce

To není administrátor, ale business analytik který se o tento nejcennější majetek stárá:
- říká která data mají být na cloudu
- stará se o význam dat
- zakládá konvence pro pojmenování struktur pro soubory, adresáře a další hierarchické vztahy jako jsou rodičovský učet versus divize
- funguje jako vrátný pro importy a data, která tečou systémem
- vyvíjí procedury pro zálohování, spojování záznamů a relace
- ověřuje výsledky repertů a zajišťuje, že se používají správné proměnné

Jelikož cloud nahrazuje IT, musí být řízen jako IT

Velké společnosti to vědí, ale pro malé to často může být překvapením až uživatelé začnou chtít mash-upy, uživatelský kód, integrace s ostatními datovými zdroji, reporty a dashboardy.

Zdroj: cio.com

Zastavme neviditelný cloud

17. 1. 2013   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

cloudNedávný výzkum Computacenter zjistil, že 8 z 10 zaměstnanců používají cloudová řešení pro spotřebitele jako jsou DropBox a Skydrive, aby vyplnili mezeru v korporátním IT.

Pro organizace je takovýto neviditelný cloud problémem. V momentě, kdy zaměstnanec uloží data na cloudovou platformu určenou pro spotřebitele, IT manažeři ztrácí kontrolu. Potenciálně důvěrné informace a duševní vlastnictví tak mohou být vystaveny bezpečnostním hrozbám.

 

Podle zmíněného výzkumu je 64% IT profesionálů znepokojeno ohledně důsledků používání podobných samoobslužných cloudových nástrojů.

Organizace selhávají, pokud jde o udržení kroku s vyvíjejícími se potřebami rozdílných uživatelských komunit.

Aby bylo možné efektivně vyhodnotit odlišné styly práce uživatelů, organizace potřebují zvážit řadu faktorů, včetně:

 • pracovní pozice
 • požadavky na přistupy k informacím a aplikacím
 • vnitřní a vnější interakce
 • hodnoty transakcí
 • vystavení riziku
 • místa výkonu práce

 

Zdroj: businesscomputingworld.co.uk

Stránky:1234»