Tři designy multicloudové architektury

multicloud

Multicloud je jedním z těch modelů deploymentu, který většina podniků již využívá, ale činí tak bez zamýšleného přesunu na multicloud. Multicloudová architektura náhodou.

Všímám si populárních designů kolem účelného využití multicloudu a jeho výhod. Tyto architektury jsou odvozeny od hodnot z využití multicloudu, nikoliv od výsledku náhodných rozhodnutí, která vyúsťují v multicloudy.

Zde jsou 3 populární multicloudové architektury a co byste měli o nich vědět:

Multicloudové architektury orientované na data

Multicloud typicky představuje, že data jsou napárována ke cloudovému providerovi kde běží aplikace. SQL server může být svázán s aplikacemi na Azure, MySQL může být spojena s AWS aplikacemi.

Toto není optimální, bereme-li v potaz, že veřejné cloudy se stanou ostrovy pokud jde o data a nebudou fungovat dobře s dalšími databázemi a aplikacemi, které existují na jiném veřejném cloudu v multicloudové architektuře.

Multicloud orientovaný na data znamená, že je zaměřen na jeden běžný zdroj dat sdílený mezi různými veřejnými cloudy. Máme jeden zdroj pravdy pro data v jádru, jakými jsou zákazníci a prodej.

Nástroje pro virtualizaci dat, nástroje pro integraci dat a nástroje na správu metadat jsou klíčem k úspěchu u deploymentů multicloudu orientovaného na data. V kostce spolu spojujeme heterogenní cloudy na datové úrovni.

Multicloudové architektury orientované na službu

Tyto jsou často také orientované na data, ale cílí na cloudové poskytovatele sdílející služby, včetně standardních služeb a microservices. Idea je, že služby postavené na jednom cloudu jsou dostupné pro opakované využití také na jiném veřejném cloudu.

Toto vyžaduje centralizované service/API governance, asi neexistující na žádném jednotlivém cloudu. V některých případech je to lepší na on-premise. V kostce spolu spojujeme cloudy na úrovni dat a služeb.

Procesně orientované architektury

Tyto jsou nejvyšším řádem multicloudu a typicky jsou také orientované na službu i na data. Spojujeme spolu aplikace a data skrze abstraktní procesy které se táhnou veřejnými cloudy.

Síla této architektury je v tom, že jste schopni vytvořit procesy, které jedou na vrchu aplikačních služeb a dat, jako meta aplikace schopné definování procesů na vyšší úrovni využívající existujícího chování a dat. Například můžete integrovat data ERP a služby ERP běžící na AWS se systémem na vkládání prodejních objednávek běžícím na Azure a systém prediktivní analytiky běžící na Google.

Ačkoliv tyto systémy pro správu procesů mohou běžet na jediném cloudu, jsou také dobrými kandidáty k provozu v on-premise, nebo u poskytovatelů managed služeb pokud je hostitel (hosting) neutrální.

Samozřejmě, že existuje řada dalších designů. Designy, které budeme využívat za tři roky mohou být velmi odlišné od dnešních designů a best practices.

 

Zdroj: infoworld.com
image credit: deviq.io

Strategie na podnikové aplikace
dashboard

K dosažení plné digitální transformace podniku je nutné mít dobře promyšlenou strategii pro rozvoj aplikací. Dinesh Varadharajan (CPO, Kissflow) navrhuje Celý článek