Informační systém QI ověřen nezávislým auditorem

qi logoSystém byl ověřen 14. května 2012. Audit prověřil plnění povinností uložených zákonem o účetnictví na vedení účetní evidence informačního systému QI v aplikacích podvojné účetnictví, finance, dlouhodobý majetek a skladové hospodářství.

Audit zahrnoval posouzení správnosti programů a použitých postupů, byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

Audit potvrdil, že aplikace informačního systému QI jsou v souladu se zákonem o účetnictví a navazujícími předpisy platnými v ČR.

Zdroj: qi.cz

Windows 10X nový OS v pre-release
windows 10x pre-release start

Windows 10X má být novým zjednodušeným systémem pro zařízení s jednou obrazovkou. Tento pre-release ukazuje na změnu koncepce pro Windows Celý článek