Dnešní cloudové služby jsou v realitě daleko za sliby

cloud rainyTéměř polovina (46%) cloudových služeb je koncovému uživateli poskytována IT-administrátorem ručně bez automatizace provisioningu, dle výzkumu Abiquo. Studie odhaluje spíše znepokojující technologické prostředí, než implementace zacílené na služby.

Průzkum, který proběhl na posledním VMworldu Europe, zjistil, že navzdory skutečnosti, že 75% delegátů uvedlo, že jejich společnost nabízí privátní, veřejné, či hybridní cloudové služby, jen 15% z nich je poskytována jako self-service. Tj., že má interface, který umožňuje koncovému uživateli si zvolit a poskytnout si cloudové IT služby samostatně. 39% delegátů také přiznalo, že nemá interface pro cloud management pro zákazníky, aby mohli přistupovat ke službám.

Nejběžnější SLA pro vyřízení požadavku zákazníka na novou on-line službu na cloudu je „do 3 dnů“ – u 37% zákazníků.

Zdroj: businesscomputingworld.co.uk

SUSE zdarma k boji proti COVID-19
suse logo for medical

SUSE zdarma nabízí operační systém a kontejnerové technologie vč. supportu a maintenance. SUSE se zavázal pomoci všem organizacím, které vyrábí Celý článek