Gartner radí opatrnost při nákupu software na textovou analytiku

gartner logoSoftware na textovou analytiku pomáhá organizacím odvozovat hodnotné informace zevnitř firmy z textového obsahu počínaje wordovskými dokumenty a e-mailem a příspěvky na sociálních sítích konče.

Technologie, která získala popularitu se vzestupem sociálních médií typicky využívá NLP (natural language processing) a statistickou analýzu.

Hanns Koehler-Kruener (research director, Gartner) doporučuje následující:

  • Jediným skutečným způspobem, jak zjistit, zda určit produkt na textovou analytiku splňuje specifické potřeby je dotazování se a metoda pokusu a omylu.
  • Nepředpokládejme, že když všichni výrobci něco nazvou NLP (natural language processing), tak že myslí stejnou věc a tudíž výsledky budou stejné.
  • Výrobci podávají výsledky z textové analýzy různými způsoby. Někteří se zaměřují na jednotlivé případy (sociální sítě, e-discovery, hlasová analýza), jiní nabízí jen řadu nástrojů pro vybudování vlastních aplikací.
  • Otestujme nabídky pomocí vlastních informací, ne jen s těmi dodávanými v demu.

Zdroj: searchsap.techtarget.com

Předpovědi softwarových expertů 2024
vyskove budovy

Velká řada expertů skloňuje začleňování AI do různých oblastí podnikového software a přínosy využití v podnikovém IT. Nejprve se však Celý článek