Low-code předpovědi 2022

Aplikace jsou součástí kritické cesty k tomu, co se obvykle nazývá digitální transformace. I když je digitální transformace skutečně změnou kultury organizace, k usnadnění této změny je zapotřebí technologie, kterou nelze provést bez potřebného talentu.…

Top low-code platformy

Forrester předpovídá, že do poloviny roku 2020 bude 50% vývojárů software používat, či plánovat použití low-code produktů. Leadeři na poli low-code platforem dle Gartneru a Forresteru Pojďme se podívat na vedoucí produkty dle magických kvadrantů…