Důležité ERP trendy 2023

Udržitelnost ve výrobě

Ve výrobním podniku může například začínat výrobní proces demontáží produktu, který již naplnil svůj životní cyklus.

ERP systém může podporovat podnik v udržitelné výrobě několika směry:

  • softwarová podpora procesu demontáže
  • sledování CO2

Dodavatelský řetězec 4.0

Pandemie Covid-19 ukázala, jak jsou dodavatelské řetězce jsou citlivé na poruchy. Jelikož panuje zvyšující se nejistota ohledně dodržování termínů dodavateli, nabízí se jako možnost průzkum lokálních dodavatelů.

Vhodný ERP systém by měl umět inteligentní hodnocení dodavatelů na základě kritérií jako cena, dodací lhůta či spolehlivost dodávky.

Jednoduchý onboarding

Nedostatek odborných pracovníků je jednou z výzev, které musí podniky čelit. Firmy musí umět nabídnout lepší podmínky a výhody jako flexibilní pracovní dobu, práce na dálku, či hybridní pracovní modely.

Podnikové aplikace se musí tomuto přizpůsobit. K těmto přizpůsobením patří také:

  • jednoduchá intuitivní obsluha aplikací
  • snadné zaškolení (samoobslužné)

Modernizace ERP

Právě nyní dochází k znovuzrození ERP. Leadeři jsou právě ve fázi optimalizace, ale většina výrobců ERP je prozatím pouze na začátku cesty.

Composable business Capabilities

Podniky se neustále mění a schopnosti musí být flexibilní, aby řídili a následovaly změny. Composable (modulární, skládatelné) schopnosti informačního systému musí toto podporovat.

S tím souvisí nové vlastnosti a funkčnosti jako:

  • integrace založená na API v reálném čase
  • integrovaná analytika
  • strojní učení
  • ERP založené na komponentech
  • přizpůsobitelnost
  • agilní dodání
Co je Composable business infografika
Infografika – Co je composable business

Enterprise Runtime Platform

Nový život ERP je coby Enterprise Runtime Platform. Organizace budou volit tuto platformu a investovat do ní, kvůli naplnění mise, posílení schopností a konkurenčních výhod.

Toto ERP je klíčovou základnou v digitálním světě se schopnostmi composable business.

Zdroj: logistik-heute.de, gartner.com, quixy.com
Image credit: unsplash.com

Gartner identifikoval klíčové technologie inovace
gartner logo big

Ke klíčovým technologiím, které je třeba podle Gartneru sledovat patří: Nezaměnitelný token (NFT), kvantové strojní účení, generativní umělá inteligence, homomorfní Celý článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *