Hra pro cokoliv

Android Apple Blackberry Windows Phone appsMá potenciál využití herních technik a mobilních zařízení k podpoře firemních procesů?

Hry mají silnou schopnost přitáhnout lidi, zaujmout je úkolem a navést je na rychlý proces učení se. Stejně jako dítě, které se při hře dokáže rychle naučít názvy různých příšer tak i ve firemním prostředí může mít použití hry přínos.
Ve firemním kontextu hovoříme o gamifikaci.

Příklady použití gamifikace

V případě dat, jdoucích přes technika vodáren se může jednat o zelenou, červenou a oranžovou barvu, které signalizují, že pracuje.

Co je však zajímavé na tomto přístupu je, že jednoduché prvky na mobilním zařízení jsou propojeny a součástí živých dat podnikového systému, který organizace využívá.
To znamená, že můžeme monitorovat nejen výkony v reálném čase, ale také že lze měnit cíle a komunikovat je v reálném čase.

Například bude viditelné, že jsme ponechali část práce rozdělané k dokončení další den, když organizace je ochotná zaplatit přesčas, protože se vyhne případné pokutě od regulátora.
Takto se mohou priority z nejvyšší úrovně převést na akce na akce na konci hierarchie bez složité komunikace. Lze pružně vytvořit incentivy – například umožnit lidem sbírat body pro odměny, či vhazovat věci do okénka, což mohou být lístky do divadla.

Aplikace tohoto ražení nejsou jen pouhým řešením určitého problému, ale mohou přinést zvýšení hodnoty pro celou firmu.

OutSystems kupuje Ionic
outsystems-plus-ionic

Tento týden ozmámil Max Lynch (CEO, Ionic), že se Ionic se připojuje k OutSystems. Ionic má zůstat nezávislý v rámci Celý článek