OutSystems kupuje Ionic

Tento týden ozmámil Max Lynch (CEO, Ionic), že se Ionic se připojuje k OutSystems.

Ionic má zůstat nezávislý v rámci OutSystems a komunita může očekávát významné investice do open-source a výzkumu a vývoje. Společnost za Ionicem se jmenuje Drifty Co.

Co je Ionic

Ionic je open-source SDK pro vývoj vysoce kvalitních multiplatforních mobilních aplikací.

Umožňuje vyvíjet mobilní aplikace a publikovat je na Google store a App Store stejně jako nativní aplikace. Ionic SDK umí vytvořit i desktopovou aplikaci pro macOS a Windows. Tyto desktopové aplikace lze finálně publikovat do Mac App Store či do Windows app store.

Ionic pro podnikové aplikace

Ionic však dokázal vybudovat business, který pomáhá firmám škálovat vývoj aplikací a poskytovat další důležitá související řešení. Tímto se Ionic stal leaderem ve vývoji podnikových aplikací (dle vyjádření Maxe Lynche).

O OutSystems

OutSystems jsou průkopníkem v low-code vývoji podnikových aplikací a jednou z vedoucích společností v této oblasti (vedle Microsoftu, Mendix, Salesforce a ServiceNow). Outsystems používá datacentra AWS (Amazon Web Services), ale jeho aplikace lze provozovat i na jiných cloudech (např. Microsoft Azure, Rackspace či WMWare). V porovnání s dalšími jmenovanými (krom Mendixu) však OutSystems přímo nenabízí informační systém v cloudu coby „krabicový produkt“ ale jen reference z poskytnutých řešení pro různé vertikály.

Ionic framework a budoucnost

Ionic framework není v této chvíli low-code/no-code frameworkem a bude zajímavé pozorovat jaké synergie spojení obou společností přinese pro vývojáře mobilních aplikací.

Někteří vývojáři vidí budoucnost spíše ve vývoji nativních aplikací či ve využití platforem, které vznikly daleko později a mají různé další přednosti při vývoji aplikací. Typicky je to Flutter či React Native pro multiplatformní aplikace.

Osobně jsem vyvinul aplikace jak ve Flutteru tak i v Ionicu a u typických aplikací pro firmy je u Ionicu jak více než dobrý výkon (odezva uživatelského rozhraní) tak i solidní stabilita aplikací. V současné době je další nespornou výhodou fakt, že netřeba platit měsíční či jinak pravidelné paušální poplatky za platformu pro provoz aplikace napsané Ioniku (samozřejmě pokud se nerozhodneme využít platformu, kterou Ionic pro deployment komerčně nabízí).

Očekávám, že za platformu se v budoucnosti platit začne, zejména pokud přinese výrazné zrychlení ve vývoji a testování aplikací. Další velký potenciál očekávám v provázanosti Ionic aplikací na různé komponenty v podnikových aplikacích a to nejen z platformy OutSystems, ale i z dalších vedoucích firem na poli podnikových aplikací a informačních systémů.

Potíže s AI v podnikovém IT
abstraktní zarovka AI

Microsoft se chystá integrovat nového AI Copilota do balíku software Microsoft 365. Mnozí experti však varují, že Copilot není plně Celý článek