API důležitou součástí strategie firmy

Většina ředitelů středních podniků uvádí růst mezi 3 hlavní priority. K dosahování tohoto růstu a k tvorbě „business momentů“ mají CIO pomáhat své firmě využívat nové digitální obchodní modely. Předpokladem je API strategie.

Využití API k růstu firmy

Gartner doporučuje následující:

  • renovovat přístup k integraci zavedením strategie API-first
  • podporovat transformaci business modelu srovnáním API strategie se strategií ekosystému
  • plánovat a implementovat API strategii využitím řešení na správu API

API-First

API first znamená využívání API jako preferovanou metodu přístupu k aplikacím a platformám a přijetí contract-first přístupu pro přístupování ke službám.

API umožní integraci poskytnutím dobře definovaných a dokumentovaných přístupových bodů k aplikacím a datům. Znamená to využívat API, když jsou dostupná coby rozhraní služeb, či vytváření API když modifikujeme či měníme aplikaci.


API-first přístup k integraci, credit: Gartner.com

Příklad použití API: POS v eCommerce

Vezměte si například prodejní systémy v eCommerce. Když zákazníci platí on-line, spolupracuje mnoho nezávislých mikroslužeb – služba, která kontaktuje banku, aby ověřila účet a zpracovala platbu, další, která ověřuje inventář, další, která zahájí proces plnění, další, která odešle potvrzovací e-mail atd. jedná se o jiný typ mikroslužby, ale rozhraní API jim umožňují vzájemnou komunikaci. Dobře navržená platforma API umožňuje zákazníkům bezproblémové placení. Jakmile kliknou na „zaplatit“, nemusí se starat o nic jiného, než čekat, až jejich objednávka dorazí k jejich prahu.

Hlavní výzva pro úspěšné API

„Správné nastavení API je sociotechnickou výzvou. Struktura týmu organizace a kulturní stránka rovnice mohou být buď základními překážkami, nebo klíčovými faktory umožňujícími program API. Tento fenomén se odráží v Conwayově zákoně, který říká, že organizace navrhují systémy, které odrážejí jejich vlastní komunikační struktury. Udělali jsme značné pokroky v řešení technické výzvy doručování a spotřeby API. Nyní musíme vyvinout společné úsilí, abychom oslovili smýšlení zúčastněných lidí. Pro organizace, které chtějí ze svého programu API vytěžit maximum a zabránit stagnaci, je nejlepší investovat do řešení organizační stránky poskytování API, spíše než technické stránky“(1).

Zdroj: Gartner.com, cio.com, (1) vmblog.com

Důležité ERP trendy 2023
erp trends

Udržitelnost ve výrobě Ve výrobním podniku může například začínat výrobní proces demontáží produktu, který již naplnil svůj životní cyklus. ERP Celý článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *