Strategie na podnikové aplikace

K dosažení plné digitální transformace podniku je nutné mít dobře promyšlenou strategii pro rozvoj aplikací.

Dinesh Varadharajan (CPO, Kissflow) navrhuje jednoduchý způsob, jak organizovat aplikace v podniku. Dle Varadharajana je možné podnikové aplikace rozdělit do tří tříd.

3 třídy podnikového software

  1. Třída zahrnuje aplikace kritické pro poslání firmy (mission-critical aplikace). Tyto aplikace musí fungovat vždy bezchybně, aby mohl pokračovat provoz. Pro obchodníka by do třídy aplikací spadal systém pro pokladní terminály. Firma by nemohla fungovat bez takové aplikace.
  2. Třída aplikací obsahuje aplikace, které podporují provoz oddělení či určitou funkti, ale organizace může bez nich fungovat (i když nehospodárně). Takové složité a multifunkční aplikace vyžadují systematické plánování, integrace a dashboardy. Pro mnoho firem může do této kategorie smadat CRM.
  3. Třída aplikací představuje zbyvající nástroje a zahrnuje jednoúčelové aplikace, které provádí jeden úkol vyjímečně dobře. Příkladem může být automatizovaný proces schvalování, systém pro správu požadavků či nástěnka pro projektové řízení.

Alokace vývojářů na jednotlivé třídy podnikového software

Varadharajan doporučuje nepřiřazovat projekty vývoje pro nižší třídy aplikací vývojářům aplikací první třídy. Vede to často k opožděným a nedokončeným projektům. U aplikaci z třetí třídy se již mluví o nákupu řešení, kde je to možné a ostatní řešit tabulkami, formuláři a podobně.

Oproti autorovi doporučuji zvážit svěření vývoj kritických aplikací a také aplikací nižších tříd technologickému partnerovi – dodavateli softwarových řešení. Dokonce i u low-code řešení bych silně doporučil uvážit, zda nebude lépe úkoly plně zadat externím vývojářům software.

Nový přístup k vývoji podnikových aplikací

Podniky musí aktualizovat strategie tak, že identifikují příslušné aplikace, přitáhnou více než jen vývojáře vysoké úrovně a najdou jednotnou platformu k hostování aplikací tříd 2 a 3.

Varadharajan považuje současnou dobu za velmi důležitou pro ty, kteří rozhodují o strategii pro podnikové aplikace. Kategorizace aplikací do tříd jim má pomoci efektivně spravovat aplikace, identifikovat ty kritické pro provoz podniku a udělat přesun na jednotnou platformu.

Zdroj: cdotrends.com,

Image credit: Lukas Blazek, Unsplash.com

Důležité ERP trendy 2023
erp trends

Udržitelnost ve výrobě Ve výrobním podniku může například začínat výrobní proces demontáží produktu, který již naplnil svůj životní cyklus. ERP Celý článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *