Webová aplikace a web

V čem se liší webová aplikace od webu a jaké jsou její výhody pro podniky? Oba pojmy se částečně překrývají a pravděpodobně neexistuje plná shoda v tom co už není web.

Webová aplikace

Charakteristiky webových aplikací

Webová aplikace má splňovat následující charakteristiky:

 • vyžaduje připojení do internetu (někdy nevyžaduje, viz kapitoly Jednostránková aplikace, Progresivní webové aplikace a Hybridní aplikace níže)
 • umožňuje provést určitý úkol či dobře definovanou sadu úkolů
 • aplikace je založena na webových technologiích (HTML, JavaScript a případně další technologie související s back-endem a uživatelským rozhraním)
 • používá se podobně jako desktopová či mobilní aplikace
 • použití není vázané na konkrétní operační systém (např. Windows, MacOS, IOS, Android), jsou multiplatformní.

Webová aplikace má typicky tyto vlastnosti:

 • je škálovatelná a hostovaná v cloudu.
 • uživatel si ji nemusí instalovat
 • více uživatelů může používat stejnou verzi aplikace
 • má kód běžící na zařízení uživatele a kód, který běží jinde (server, cloud, platforma).
 • potřebná data jsou uložena v databázi (mimo zařízení uživatele)

Výhody webových aplikací

Mezi výhody webových aplikací se řadí následující vlastnosti:

 • uživatel může přistupovat k aplikaci na více platformách (počítač, mobil, tablet)
 • aplikace se nemusí instalovat
 • je k dispozici vždy aktuální verze aplikace (typicky častější aktualizace od výrobce)
 • podnikové webové aplikace pomáhají moderním společnostem na cestě digitální transformace
 • podnikové webové aplikace umožňují spravovat a zaznamenávat interní a externí operace a procesy
 • u podnikových webových aplikací úspory času a nákladů

Webová stránka

Webová stránka je dokumentem na World Wide Webu, který se skládá z hypertextového souboru a libovolných souvisejících souborů pro skripty a grafiku. Často je prolinkován na další dokumenty na Webu. Takový dokument si typicky může zobrazit kdokoli, kdo je připojen k internetu a má webový prohlížeč.

Webová stránka může být buď statická, či dynamická. Jedná se o kolekci webových stránek, nebo také jen jednu stránku. Webová stránka poskytuje visualní a textový obsah, který mohou uživatelé vidět a číst. Typickým účelem webová stránky je zajistit přítomnost na internetu (prezentace osoby, produktu či organizace) a poskytovat informace.

Překrývání pojmů spočívá například v tom, že webová stránka může obsahovat webovou aplikaci např.: nákupní košík (e-shop), různé on-line kalkulačky, chat.

Spuštění webové stránky ve webovém prohlížeči Firefox
Web page execution, Image credit: Mozilla.org

Jednostránková aplikace

Jednostránková aplikace (Single Page Application, SPA) je implementací webové aplikace, která natahuje pouze jeden webový dokument. Následně jednostránková aplikace pouze updatuje obsah těla tohoto jediného dokumentu pomocí JavaScriptových API (XMLHttpRequest a Fetch), pokud má být zobrazen jiný obsah. To znamená že neprovádí znovu načtení celých nových stránek a přináší dynamičtější uživatelskou zkušenost. Přínosy jsou také ve zvýšení výkonu.

Některé jednostránkové aplikace mohou být také spouštěny lokálně (ne ze serveru) bez aktivního internetového připojení.

jednostránková web aplikace expensify VK
Jednostránková webová aplikace (SPA) na mobilu, Image credit: vaclavkeil.cz

Hybridní aplikace a mobilní aplikace

Mobilní aplikace jsou vytvořeny pro konkrétní platformu či zařízení a instalují se. Mobilní aplikace běžně využívají hardware zařízení (foťák, GPS, senzory) a velmi často si žádají přístup k telefonnímu seznamu, uloženým fotografiím a dalším datům uživatele.

Hybridní aplikace jsou aplikace vytvořené pomocí směsi nativních a webových technologií, ale již se instalují do zařízení podobně jako mobilní aplikace. Hybridní aplikace kombinují webové aplikace a prvky typické pro mobilní aplikace. To znamená, že dokáží využít zdroje specifické pro mobilní zařízení (pomocí interních API).

Hybridní a mobilní aplikace se zpřístupňují uživatelům prostřednictvím obchodů s applikacemi (typicky Google Play, Apple App Store, Microsoft Store či Flathub).

hybridní aplikace na mobilu Baskin Robbins
Hybridní aplikace na mobilu, Image Credit: Tigren.com

Smart TV aplikace

Smart TV aplikace jsou typicky také hybridními aplikacemi. Podobně jako mobilní aplikace pracují se zdroji typickými pro Smart TV zařízení a instalují se prostřednicvím specializovaných funkčností v rámci konkrétní Smart TV platformy (Samsung Apps, LG Content Store, Android TV Apps, Amazon Appstore, Apple TV App Store a další).

Appstore na FireTV, Obrazovka televize
Appstore na FireTV, Image credit: WebPro Education

Progresivní webová aplikace

Progresivní webová aplikace (PWA) je aplikace, která je vytvořena pomocí moderních webových technologií, běží ve webovém prohlížeči a může být přidána na domovskou obrazovku (home screen), nebo na plochu (desktop).

Hlavním rozdílem oproti hybridní a mobilní aplikaci je, že se nemusí instalovat prostřednictvím obchodu s aplikacemi (ale pouze mohou). Odpadá tak prodlení se schvalováním aplikace testery konkrétního app storu.

Technologicky jde o takzvaný browser wrapper, a aplikace je postavena čistě na webových technologiích.

Jednou z dalších hlavních výhod progresívních webových aplikací je možnost práce off-line (bez aktivního připojení k internetu). Toto otevírá možnosti používat tyto webové aplikace v oblastech se špatným internetovým připojení a také pro uživatele, kteří často cestují.

Progresivní webové aplikace mají perspektivu, protože slibují efektivní a hospodárný způsob jak dodávat obsah. Dále také tento typ webových aplikací přináší uživatelskou zkušenost podobnou jako nativní aplikace na mobilním zařízení. Protože přinášejí spolehlivost webových aplikací a současně schopnosti nativních aplikacích jsou mnohými považovány za budoucnost ve vývoji webových aplikací [1]. PWA se mají dále více vyvíjet, získávat pokročilejší funkčnosti (v současnosti dostupné jen pro nativní aplikace) a mají být více šířeji dostupné pro uživatele [2].

Progresivní webová aplikace na mobilu a její instalace
Instalace progresivní webové aplikace, Image credit: Mozilla.org

Zdroje:

[1] https://enonic.com/blog/state-of-progressive-web-apps

[2] https://www.browserstack.com/guide/future-of-progressive-web-apps

Titulek: Image by Gerd Altmann from Pixabay

Ostatní: mozilla.org, techtarget.com

iPhone moment pro AI začal
Nvidia AI ilustrace html css php c++

iPhone moment pro AI začal, uvedl Jensen Huang (CEO, Nvidia). Nvidia plánuje nákladné superpočítače pro AI k pronájmu. Nvidia již Celý článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *