IS KARAT vyhověl auditu

karat logoInformační systém KARAT umožňuje plnit požadavky, které jsou účetní jednotce stanoveny jednotlivými obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky, zejména Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Auditorské zprávy, pro Českou republiku i Slovenskou republiku, dokládají, že informační systém KARAT verze 12 umožňuje flexibilní přizpůsobení produktu zákonným ekonomickým požadavkům, a to v jejich nynějším stavu i dalším vývoji.

Zdroj: karatsoftware.cz

Příčiny selhání informačních systémů kritické infrastruktury v ČR
google bart logo

Aneb test jak to vidí Google Bard. Poslední dobou se množí zprávy o tom, že ten i onen informační systém Celý článek