Měnící se směr výběru podnikového software

logo docscorpNový výzkum provedený US společností DocsCorp zjistil, že prioritou pro podniky v roce 2020 budou aktualizace nevýkonného či zastaralého přežívajícího software.

Odezva na COVID-19 neovlivnila investice do podnikového software. Je možné, že situace pomohla některým organizacím pochopit, že jejich existující systémy nebyly připraveny podporovat rychlý přechod k práci na dálku.

Více než 60% dotazovaných řeklo, že hlavním cílem nákupu nového podnikového softwaru by bylo zlepšení produktivity. Pouze pro 20% to bylo snížení nákladu a pro 17% zlepšení reportingu.

Nejpodstatnější překážkou nákupu nového software byl rozpočet. 1/3 respondentů uvedla, že nedávné nákupy překročily rozpočet a více než polovina sdělila, že implementace trvala déle oproti očekávání. Více než 40% řeklo, že letos plánují nákup nového podnikové softwaru.

infografika nakup podnikoveho softwarre 2020

Infografika: Měnící se směr výběru enterprise software

Zdroj: businesswire.com

Gartner identifikoval klíčové technologie inovace
gartner logo big

Ke klíčovým technologiím, které je třeba podle Gartneru sledovat patří: Nezaměnitelný token (NFT), kvantové strojní účení, generativní umělá inteligence, homomorfní Celý článek