Je cloud použitelný ve vašem podniku?

cloud computingDejme tomu, že platí následující tvrzení:

– cloudová řešení se budou šířit ve firmě, zapomememe na časy, kdy si každé oddělení kupovalo řešení pro sebe nezávisle na IT oddělení.

– osvícené IT vedení již začalo pracovat s jejich partnery na odděleních, nákupem a finančními kontrollery, aby jim vysvětlili cloud, a zajistili, že oni a IT se podílí na rozhodování.

Business a IT mají tendenci zaměřovat se více na funkční než kvalitativní aspekty technologie či systému. Funkční jsou zajímavější, méně abstraktní a lze se jich dotknout. Hračky.

Avšak business by se měl více zajímat o kvalitativní aspekty. Ta veřejně nejtrapnější selhání cloudu byla způsobena kvalitativními problémy. Věci jako dostupnost v obchodních špičkách, bezpečnost a soukromí se dostanou navenek, pokud jsou zanedbány  a mohou permanentně zkazit reputaci.

Diskuze o cloud se vztahují hlavně k funční, technickým tématům. Hesla jako IAAS, SAAS, PAAS nás podpoří; kdo hovoří o dostupnosti jako službě? Pokud máme štěstí, že dojdeme na diskuzi o kvalitě při jednání o cloudových řešeních, směřuje to obvykle do vytracena :“Máme vysoce dostupné servery, bez selhávajících míst, v zabezpečených datacentrech. Někdy zákazníci jednoduše předpokládají vysoce kvalitní implementaci ze skromnosti, nebo bez důkazů.

Charakter cloudových nabídek na současném trhu kvůli chybějícím průmyslovým standardům vyúsťuje k tomu, že nabídky různých dodavatelů vedou k různé kvalitě. Některé vlastnosti nemusí být dokonce ani zřejmé.

Riziko je to, že organizace zavádí další a další cloudová řešení, která splňují požadavky projektu, celkově však začínají podkopávat a oslabovat integritu architektury podnikání (enterprise architekture, dále jen EA).

Jinými slovy, roste-li systém či systémy, jsou ohroženy celkové požadavky organizace na kvalitu a možná nejsou tyto požadavky plněny.

Podíváme-li se zpět na předpoklady, vytváří nám to pěknou kalamitu – nekontrolované bujení cloudových řešení po firmě, kde nikdo nemá přehled o kvalitativních požadavcích podnikání.

Celý článek na: http://www.wired.com/cloudline/2012/05/enterprise-cloud-enabled/

SAP a Google cloud rozšiřují partnerství
SAP Waldorf google cloud

SAP a Google Cloud oznámili rozšíření partnerství a uvádějí nabídku open data. Nová nabídka má zákazníkům umožnit vybudovat end-to-end data Celý článek