Vytvořte vlastní app marketplace na cloudu

aplikace v clouduKonsumerizace IT přináší starosti IT manažerům i týmům, ať již jde o neautorizovaná mobilní zařízení, či podnikové aplikace.

Společnost THINKstrategies navrhuje, aby si podniky vytvořily vlastní marketplace a umožnily tak koncovým uživatelům nalézt podnikové aplikace, které splňují jejich potřeby a pomáhají jim k vyšší produktivitě. Namísto snažit se zabránit uživatelům v používání aplikací je lépe jim vytvořit prostor pro nominování aplikací ke schválení IT.

Taková tržiště lze vytvořit prostřednictvím poskytovatelů řešení, kteří mají v nabídce cloudová řešení a dodávají takto potřebné funkčnosti. Příkladem takového poskytovatele je AppDirect.

Zdroj: datamation.com

Důležité ERP trendy 2023
erp trends

Udržitelnost ve výrobě Ve výrobním podniku může například začínat výrobní proces demontáží produktu, který již naplnil svůj životní cyklus. ERP Celý článek