Budoucnost ERP

ERP oranžováERP software má své příznivce i odpůrce. Popularita ERP vzešla z frustrace ze zakázkových systémů, které se často zařadily jako selhání. ERP architektura vytvořila příležitost podpořit informační toky uvnitř organizace a podpořit vazby na zákazníky, dodavatelské systémy atd.

Avšak klíčové přínosy se mnohdy ukázaly být jejich achilovou patou. Podniky často podceňují zdroje potřebné k redesignu procesů, aby byl nakonfigurován systém. Výsledkem je pak, že nejsou splněny všechny cíle firmy a implementace mohou trvat roky.

Jako případ selhání autorka uvádí implementaci u Hewlett-Packard (2004) a překročení rozpočtu u projektu New York City (z původního rozpočtu $63 mil. na $760 mil).

Analýzy, proč ERP projekty selhávají, pomohly firmám dosáhnout úspěšné implementace. Hlavní úvahy zahrnují definování a držení se požadavků na systém, analyzování, které řešení je nejlepší a pečlivě naplánované a strukturované zavedení. Hlavními kritickými faktory byly také identifikovány pomoc při překlenutí výzev change managementu a zaměření se na kompetentní projektový management.

Dobrá implementace ERP přinese integrované podnikové procesy, centrání databázi bez duplicit a jednotný pohled na pravdivá data, snadno použitelný reporting napříč celou organizací a jednotné uživatelské rozhraní usnadňující školení uživatelů. Snad největší výzvou tradičnách ERP je očekáná flexibilita. Přesto, že se nabízíjí zdá se neomezené možnosti a parametry, může implementované ERP omezit možnosti změny v budoucnosti.

Dnešní oranizace velká a malé jsou vystaveny dramatickým změnám velkou měrou. Akvizice, restrukturalizace, organizační změna, diverzifikace, vstup na nové trhy… Moderní podniky musí mít agilní a flexibilní systémy, které pojmou změnu rychle a úspěšně.

Lehké ERP – ryhleji, levněji a agilněji

Koupě a implementace ERP může být nákladná a časově náročná. Někteří více odpovědní výrobci přijali nový přístup k ERP, který se zaměřuje na udržení nizkých nákladů na změnu v podniku, zajištění, že změna v podniku může byt zvládnuta tak jak je potřeba a kdy je potřeba (nezávisle na dodavateli) a bez přerušení.

Globální recesse akcelerovala organizační změny a zmíněná úroveň flexibility začíná být nutná. Pokud lze software rychle a snadno změnit ve vztahu k situaci firmy, je firma schopná vytvořit konkurenční výhodu.

Consumerizace a cloud

Cloud computing se rychle stává součástí moderní architektury firemních systémů. Potřeba být mobilní, okamžitě a všude dostupný v nové éře consumerizace drasticky mění způsob, kterým organizace využívají technologii.

Jednotlivci jsou zvyklí používat pokročilejší a flexibilnější technologie, než které používají v práci a nosí si vlastní zařízení, které připojují do sítě. ERP se stává přátelským vůči cloudu. Firmy mohou vytvořit hybridní prostředí on-premise/cloud, které splňuje potřeby neustálých změn.

Platformní přístup

Platformní přístup je dalším rostoucím trendem, který poskytne podstatné výhody uživatelům.

Tento přístup uspokojuje poptávku po specializovaných funkcích od mnoha dodavatelů řešení. Tato řešení jsou vybudována na technologické platformě jádra ERP řešení.

V minulosti byli tohoto schopni jen nejvetší výrobci, ale s rozvojem technologií včetně cloudu je toto nyní jednodušší pro menší poskytovatele software.

Platformní přístup nabízí uživatelům nejlepší z obou světů; bezpečnost spolehlivého ERP řešení kombinovanou s výběrem specializovaných aplikaci na velmi specifické požadavky.

Zdroj: businesscomputingworld.co.uk

Příčiny selhání informačních systémů kritické infrastruktury v ČR
google bart logo

Aneb test jak to vidí Google Bard. Poslední dobou se množí zprávy o tom, že ten i onen informační systém Celý článek