Prohlížení článků v kategorii "Aktuality"

Jak být lepším projektovým manažerem

8. 12. 2011   //   od keilv   //   Aktuality  //  3 komentáře

V životě organizace je velmi často třeba řídit projekty a to nejen projekty kvůli novému informačnímu systému. Dnes přináším odkaz na nekomplikovaný e-book v angličtině, kde praktik může najít zajímavé podněty ke zvyšování efektivity práce na 13-ti stranách.

5S, ISO 9000, šablony projektu, zvládnutí zahlcení infomacemi, projektový team, GANTT diagramy
odkaz na internet.com

11 způsobů jak zlepšit řízení dodavatelského řetězce (SCM, supply chain management)

21. 11. 2011   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

Experti na řízení dodavatelského řetězce se podělili o to jak udělat řízení SCM efektivnější.

Ať už hledáte tipy na softwarové řešení SCM, či jen radu jak zvýšit efektivnost dodavatelského řetězce, mohou vám pomoci následující rady od expertů na SCM.

Zbavte se tabulek (ala excel)

- pomalé a nespolehlivé tabulky při plánování nahraďte jiným řešením, které si můžete dovolit

Vyberte SCM, které je určeno pro váš obor

- vyberte klíčové aspekty a zhodnoťte co systémy umí

Zaveďte ukazatele

- na volatilních trzích je třeba správně a včas reagovat. Příklady ukazatelů : cash-to-cash cycle time, return on working capital, perfect order fulfillment, agility indicators

Řiďte informace

- spíše než „knowledge management“ podpořte sběr, identifikaci a snadný přístup k datům. Zaměřte se na relevantní informace a můžete rychle rozhodovat

Zapojte zaměstnance

- vytvořte ukazatele, které propojí u s výrobu s potřebami zákazníků a firemními cíli

Propojte prodej, provoz a finance

- propojte je jedním plánem a získáte optimální rovnováhu mezi poptávkou, výrobními kapacitami a  financováním¨

Zvažte spolupráci s méně dodavateli IT řešení

- experti doporučují 1 řešení, které vás podpoří ve všech oblastech businessu

Sledujte výkonnost každého partnera v řetězci

- sledejte dodavatele, vytvořte systém na měření, vylepšujte…

Implementujte mobilní technologie

- RFID, systém rozpoznání řeči, mobilní technologie vám pomohou nejen ve skladech

SCM nezačíná ve skladu (a ani nekončí v regálu obchodu)

- pamatujte na zákazníky, co oni chtějí či nechtějí

Počítejte také s výdaji na marketing

- při správném začlenění do plánu budete moci identifikovat zdařilé kampaně, kdo jsou optimální cíloví zákazníci, kanály a produkty pro danou kampaň; vše s vazbou na optimální procurement, požadavky výroby a distribuce, a to vše ve světle nákladů, kapacit, požadavků na servis

Zdroj: enterpriseappstoday.com

Očekávaný nárůst popularity software jako služby (SaaS)

28. 10. 2011   //   od keilv   //   Aktuality  //  1 komentář

Forrester zveřejnil studii, ve které průzkum na společnostech s 1000+ zaměstnaci ukazuje, že tyto společnosti očekávájí nárůst výdajů do SaaS. 51 % dotazovaných společností očekává nárůst a 39% předpokládá, že výdaje zůstanou na stejné úrovni.

 

 velké společnosti očekávájí nárůst SaaS

klikněte pro větší obrázek

Zdroj: Forrester

Dotace na informační a komunikační technologie

11. 9. 2011   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

Až 1,5 miliardy korun mohou získat podnikatelé jako podporu pro investice do zakládání nebo do rozvoje center pro vývoj softwaru, středisek sdílených služeb, budování datových center nebo do výstavby a rozvoje servisních středisek pro high-tech výrobky. Prodloužení třetí výzvy programu ICT a strategické služby 1. září 2011 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace. Díky podpoře z programu ICT a strategické služby v České republice vznikají stovky nových pracovních míst určených zejména vysoce kvalifikovaným specialistům. Zatím bylo takových projektů podpořeno bezmála tři stovky. Nejvýznamnější novinkou je to, že z programu bude nově možné podpořit také investice do vybudování datových center s vysokou přidanou hodnotou a s výrazným mezinárodním zaměřením. Kromě toho je nově možné, aby žadatel o podporu měl právní formu evropské společnosti.

Zdroj: erpforum.cz

Obnovení zájmu zákazníků o ERP

28. 6. 2011   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

Studie Forresteru z loňského podzimu ukázala, že zákazníci neměli zájem o investice do informačních systémů ERP.
Nové informace ukazují obnovení entuziazmu v této oblasti.

Možná, že to způsobily optimističtější hospodářské výsledky, možná jen pozitivní nálada šéfů firem. Firmy se opět alespoň začínají poohlížet po možnostech jak může vylepšení jejich důležitých ERP systémů posílit jejich operace. Toto je změna oproti podzimu, kdy společnosti dle průzkumu uváděly, že nebudou zvyšovat výdaje do ERP informačních systémů.

Další postřehy stručně:
- pozitivní informace od klientů, kteří chtějí upgrade či zavést ERP
- oproti podzimu klienti více diskutují zájem o poskytování formou služby (SaaS)
- výrobci se snaží nabídkou příspůsobit službám SaaS a to je výhodné zejména pro klienty
- konsolidace trhu ERP informačních systémů pokračuje
- klienti hledají vyšší uživatelský komfort
- aplikace se stanou více zábavnými a hravými, což se trošku začíná projevovat na aplikacích pro řízení vztahů se zákazníky (CRM)
- uživatelé ERP hledají nástroje pro spolupráci

Zdroj: cio.com

Správa kontaktů a organizér versus CRM

10. 5. 2011   //   od keilv   //   Aktuality  //  1 komentář

Pro koho je CRM a pro koho organizér kontaktů

Organizéry jsou výborné pro samostatné profesionály s nižšími nároky, ale CRM software přináší plnohodnotné teamové řešení pro rostoucí společnosti.

CRM software je vhodnější pro potřeby rostoucích společností

Většina lidí zaměňuje CRM software s organizérem kontaktů. Nemusíte mít velké výčitky, jestliže si to také myslíte. Kvůli popularitě a úspěšnosti CRM software využívá řada ostatního software pro správu kontaktů označení CRM, i když má jen část funkčnosti, kterou má plnohodnotné CRM.

Je ovšem velký rozdíl mezi organizérem kontaktů a CRM softwarem. Organizéry jsou zaměřené na jednotlivce s omezenými nároky samostatně a netýmově pracujícího profesionála. Pro malou či střední rostoucí firmu nejsou organizéry schopny pokrýt potřeby týmu: práci ve skupinách, rychlost, zabezpečení, ukládání dat, automatizaci prodeje, workflow, automatizaci marketingu, zakaznický servis, integraci do dalších softwarů atd. Některé systémy pro správu kontaktů jsou dostupné pro malé skupiny uživatelů, ale proč používat jen organizér kontaktů, když můžeme dokázat daleko více v CRM?

Používáte-li Microsoft Outlook, či jiný e-mailový systém pro korespondenci a sledování informací o vašich kontaktech a plánovaných schůzkách, toto není CRM. Ano, toto je jistě lepší než vůbec nezpracovávat elektronicky vaše obchodní operace, ale stále jste velmi vzdáleni tomu, co můžete dělat s CRM.   

Opravdový CRM software poskytuje plnou automatizaci front office pro zákaznické účty, kontakty, prodej, marketing, zákaznický servis, a integraci do back-office.

Hledání správného CRM

Vybírání si vhodného CRM může být vyčerpávající, ale v dnešní době je k dispozici mnoho zdrojů, které vám mohou pomoci s výběrem. Je možné najít řešení s vlastnostmi, které potřebujete za cenu, kterou si můžete dovolit.

Hodně stěstí!

publikováno na základě výzkumu Focus.com.

Outsourcing IT: faktory, překážky a hrozby

12. 4. 2011   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

Outsourcing IT, neboli vyčlenění procesů zajišťujících běh informačních technologií v organizaci, je čím dál tím více diskutovaná technika, a bohužel také zaklínadlo, které má, dle některých, v rukou outsourcera sloužit jako spolehlivý tunel do rozpočtu outsourcované organizace, nebo naopak jako jediná možná cesta dalšího řešení IT v organizaci. Pojďme si společně představit outsourcing bez přehnaně kladných, či naopak tendenčně záporných přívlastků.

Informační technologie jsou jedna z nejdynamičtějších a nejrychleji se měnících odvětví lidské činnosti, ne jinak je tomu i v případě vývoje přístupu k outsourcingu. Typickým přístupem k outsourcingu na přelomu století byl model, který by se dal označit jako „sofistikovanější pronájem“, kdy dodavatel dodával službu s danými parametry (například při outsourcingu tiskového řešení byla dodána tiskárna s danou technickou specifikací a garantovanou dobou pro zahájení řešení incidentu a jeho odstranění) a inkasoval za ní pravidelnou fixní nebo variabilní odměnu. Tento model však plně neodpovídá stále se měnícímu prostředí a novým požadavkům přicházejícím od zákazníků nebo ostatních „stakeholderů“ společnosti. Z tohoto důvodu dochází k postupnému přerodu vnímání outsourcingu jako prostého dodání služby na dlouhodobou strategickou alianci mezi dodavatelem a odběratelem, kdy outsourcer funguje jako garant dané oblasti, kterou vhodným způsobem zdokonaluje a udržuje na patřičné technologické úrovni. Tento nový pohled klade zvýšené nároky na kvalitní smluvní zajištění takovéhoto svazku a na vzájemnou důvěru a ochotu obou partnerů na takovém vztahu aktivně spolupracovat.

Proč outsourcovat
Prvotní otázkou, kterou je třeba si položit, je, proč outsourcovat a jaké výhody pro organizaci celý postup, problémy a náklady spojené s outsourcingem budou plynout? V literatuře (C. Yang, J. B. Huang) jsou uváděny následující faktory, které figurují jako motivující aspekty v rozhodovacím procesu, zda je outsourcing pro společnost vhodný nebo ne. Pojďme si je v krátkosti představit.

Faktory outsourcingu
Vedení – management
Faktor vedení zahrnuje veškeré aspekty související s managementem daného procesu nebo oddělení. Pokud je pro vás důležité vyřešit častou fluktuaci zaměstnanců, vysokou cenu a utilizaci kvalitních odborníků, popřípadě lépe nastavit komunikaci vedení a často vzpurného a svébytného IT oddělení, outsourcing může být tou správnou cestou.

Strategie
Základní premisou outsourcingu je vyčlenění aktivit, které nejsou pro vaši organizaci klíčové, a přenést je na dodavatele, pro kterého naopak klíčové jsou. Jste organizace, jejíž potenciál leží ve schopnosti navrhovat a vyrábět kvalitní hardware, ale nemáte naopak žádné zkušenosti s implementací a provozem ekonomického, ERP nebo CRM systému, opět je outsourcing vybraných procesů možnou odpovědí.

Technologie a kvalita
Jedním z možných významných přínosů outsourcingu je obměna a rozvoj technologického vybavení. Ať již se jedná o hardware nebo software. Typickým postupem je dodání nové, dodavateli známé technologie v rámci převzetí outsourcovaného procesu.

Byznys – obchod
Jistě mohou být výše uvedené faktory pro organizaci zajímavé a přínosné, v drtivé většině případů bude však rozhodujícím faktorem vidina nižší ceny za provoz dané služby. Spolu s možností alternativního financování nebo konverzí fixních nákladů na náklady variabilní – či naopak.

Jaké procesy a činnosti outsourcovat
Pokud známe přínosy, které můžeme pomocí outsourcingu získat, je nutné se zamyslet nad volbou procesů, které chceme přenést na dodavatele. Častou chybou způsobující zkázu outsourcingových projektů je právě nevhodně zvolený proces. Pokud budeme hledat takový, který je hodný outsourcingu, měli bychom vzít v potaz minimálně následující otázky.

Je proces dostatečně popsán?
Pokud nedokážete celý proces v dostatečném rozsahu popsat, nelze očekávat, že ho váš partner dodá v rozsahu a kvalitě vašeho očekávání. Vágně popsaný proces znamená problémy a dohady s dodavatelem, je víc než možné, že to, co vám přijde jako běžné, bude dodavatel považovat za nadstandardní požadavek.

Je proces dostatečně izolovaný?
Proces s vysokou mírou izolace vůči interakcím s okolím je vhodným kandidátem na outsourcing, bohužel takovýto proces budeme v reálném prostředí hledat obtížně. Nicméně dostatečným popisem i ne zcela izolovaného procesu jeho izolace můžeme docílit – vše ostatní, co není popsané, je považováno být mimo rozsah daného outsourcingu.

Je proces měřitelný? Víme, co měřit?
Pokud už se rozhodnete pro outsourcing, určitě čekáte, že dostanete služby v určitém rozsahu a kvalitě. Aby nedošlo k deziluzi nad nenaplněnými očekáváními, je nutné vhodně definovat v jakém rozsahu a kvalitě si daný proces požadujete zajistit. Typicky se toto děje formou SLA (service level agreement), kde je specifikována úroveň dodávané služby (reakční časy, dohodnuté parametry, sankce) a její rozsah.

Typy outsourcingu
Outsourcovat lze mnohé. Jednotlivou službu v podobě zajištění tisku na pěti tiskárnách, provoz datacentra/serverovny, nebo činnosti celého IT oddělení. Je pouze na zadavateli jakou úroveň pro svoji potřebu zvolí. Obecně lze definovat následující typy outsourcingu:

•Kompletní outsourcing IT – v tomto režimu převezme veškerý běh a provoz vašeho IT oddělení dodavatel, a to typicky včetně zaměstnanců.
•Outsourcing vybraného procesu – dodavatel vykonává pouze určitou oblast, která je nákladná nebo problematicky zajistitelná vlastními silami společnosti.
•Aplikační outsourcing – zajišťuje běh a provoz dané aplikace nebo informačního systému.
•Technologický outsourcing – dodavatel zajišťuje technologické podloží pro běh vašeho IT. Může se jednat o dodávku a správu serverů nebo osobních PC a periferií. Outsourcer v tomto případě dodá hardware a zajistí jeho běh a případně modernizaci.
•Personální outsourcing – častěji známý jako „body-shop“ je způsob, kdy vám dodavatel dodá – prodá na určitou dobu zaměstnance. Nespornou výhodou je možnost detailní specifikace požadovaných vstupních znalostí (například formou referencí nebo certifikací) a možnost časové specifikace, na jaké období zaměstnance potřebujete, další výhodou je vyšší flexibilita a operativnost v rámci najímaní, nebo naopak uvolňování takovýchto zaměstnanců oproti standardnímu zaměstnaneckému poměru.
Překážky a hrozby
Outsourcing není samospásné ani paušální řešení na pokrytí všech problémů IT, jako jakákoli služba či metoda má i svá úskalí a problémy, kterých je se nutné vyvarovat, nebo je mít alespoň na paměti. Dále naleznete oblasti, které je třeba zvážit při rozhodování o outsourcingu.

Nedostatečná specifikace a smluvní pokrytí
Dobrá smlouva je pojistka dobře fungujícího vztahu, nejinak je tomu i v případě outsourcingu. Zvýšenou pozornost je třeba dbát na pokud možno co nejdetailnější konkretizaci požadavků na dodavatele a jím dodávané služby. (Počítáte s nárůstem zaměstnanosti společnosti a tím i potřeby růst kapacit datového úložiště či počtu PC? Je vhodné na toto ve smlouvě pamatovat.) Tak aby vás v průběhu realizace nepřekvapily nenadále náklady nebo nepokryté oblasti. (Chcete například po outsourcerovi poštovního serveru, aby vám instaloval novou verzi produktu? I toto zmiňte.) Dalším důležitým aspektem jsou tzv. uvolňovací či vyvazovací klauzule, který řeší naopak „insourcing“ v případě výpovědi smlouvy nebo uplynutí doby, na kterou byla sjednána, například formou odkupu zařízení, které dodával outsourcer.

Nevhodně zvolená oblast nebo proces
Důležitým rozhodnutím je, jaký proces outsourcovat. Vedení společnosti by si mělo být vědomo, že outsourcingem daného procesu se do jisté míry vzdává přímé vlády a jistého know-how, které do té doby měla. Zvláště nutné je zvážit toto riziko při outsourcingu kritických procesů a nastavení takové úrovně outsourcingu, který není pro danou organizaci ohrožující v případě, že dojde k vypovězení smlouvy nebo náhlému neplnění. Pokud se jedná o kritický proces, jsou i možné sankce za porušení smlouvy v nepoměru s možnou újmou na dobrém jméně společnosti či na ušlých ziscích.

Skryté náklady
Jedním z hlavních motivujících faktorů, kvůli kterým se společnost rozhodne pro outsourcing, jsou lépe kontrolovatelné a predikovatelné náklady. Problém nastává, pokud jsou při sestavování business case určité náklady opomenuty. Typickým příkladem jsou náklady na vyhledání a výběr vhodného outsourcera, náklady na převod služby na outsourcing, náklady na podporu provozu (řešení otázek dodavatele, kontrola plnění a vyhodnocování smluv) či náklady na opětovný insourcing.

Rozhodnutí o outsourcingu
Outsourcing ano, či ne? Odpověď není jednoduchá, v poslední době lze sledovat zvýšený tlak a jistou démonizaci outsourcingu jako paušálně špatného a často tendenčně zvoleného řešení. Jak jsme uvedli, vhodně zvolený outsourcing přináší pro organizaci výhody, ale vyžaduje i svou část pozornosti věnovanou hlavně období přípravy a návrhu celého řešení, jakožto i jeho každodennímu běhu.

Adam Trčka
Zdroj: IT Systems 3/2011

5 nejčastějších důvodů pro implementaci ERP

23. 3. 2011   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

1. Zlepšení firemních procesů – Mnoho společností již pochopilo, že potřebují jasnou základnu v ERP systému, aby zlepšily firemní procesy. Implementovat zlepšováni procesů se stává exponenciálně obtížným s množstvím různých samostatných softwarů, technologií a procesů ve firmě. Implementování nového ERP řešení je nejenom příležitostí k využití nové technologie, ale co víc je to příležitost zrevidovat firemní procesy jako celek a implementovat je způsobem, který je nejvýhodnější pro celou organizaci.  V mnoha případech toto firma neprovedla v průběhu 10 či více let a důsledkem je existence značných nehospodárností.

2. Standardizace – Organizace rostou přirozeně, či v důsledku akvizic a fůzí. Mnoho organizací má také uvolněnější politiku směrem k oddělením firmy, které tak mohou získávat nové technologie. Časem toto vyúsťuje v aplikační portfolio čítající stovky až tisíce aplikací a návazných procesů.  Standardizace systémů, procesů, dat a metrik je kritická pro měřitelnost, kontrolu nákladů a ziskovost

3. Organizační změna – Organizace v čase rostou, vyvíjí se a mění. V mnoha případech firemní systémy a ERP s tímto neudrží krok a stanou se méně hodnotnými a relevantními vzhledem k aktuálnímu obchodnímu modelu. Dobře provozované ERP systémy mají schopnost se měnit dle organizace, kterou podporují. Když se dostanou přiliš daleko od souladu s realitou, dostane se napořad nová implementace nebo reimplementace a systém se uvede opět do stavu odpovídajícímu potřebám.

4. Konsolidace – Mnoho organizací má množství instancí ERP od jednoho či více dodavatelů. To přináší zvýšené náklady a složitost a je to jedním z důvodů, proč je systém pozadu ve vztahu ke změnám v organizaci. Konsolidace firemních procesů, software, hardware a dat snižuje složitost, náklady a zvyšuje schopnost standardizovat a zvyšuje schopnost držet krok s firemními změnami.

5. Technologie – ERP přináší a umožňuje zlepšování firemních procesů a firemních výsledků. Čím  více je toto pochopeno a komunikováno, tím více bude společnost podporovat ERP iniciativy. Technologie je důležitou složkou, která se rychle mění, ale nemůže být nadřazena před zlepšováním firemních procesů a základním důvodem existence ERP.  Technologie je kritická pro dobře fungující organizace.

Zdroj: focus.com

Jak úspěšné firmy nasazují ERP

22. 3. 2011   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

Přináším video, ve kterém vice president Gartneru stručně pohovořil o tom, jak úspěšné firmy implementují ERP systém. Video je kratičké a pro ještě větší úsporu Vašeho času si najeďte na 1:40.

http://www.gartner.com/technology/initiatives/erp.jsp

4 rizika při podpisu smlouvy na cloud

9. 3. 2011   //   od keilv   //   Aktuality  //  Komentáře nejsou povoleny

Gartner zvěřejnil studii, dle které jsou následující 4 rizikové oblasti pro CIO, který sjednává cloudové služby:

Cloudové smlouvy nejsou zralé pro všechny trhy
Podmínky smlouvy jsou často výhodné hlavně pro poskytovatele služeb
Ujednání jsou neprůhledná s možností změny bez předchozího upozornění
Smlouvy nemají jasná SLA

Stále více organizací přidává cloudová řešení, ale mnoho cloudových smluv dosud má základní nedostatky. CIO, IT sourcing a další z IT managementu by měli použít tento výzkum k pochopení a identifikaci rizik v jejich smlouvách na cloudové služby.
Více na: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1579214

Stránky:«1...7891011121314